EezyRepay – ett avbetalningsverktyg från Moneezy

Att betala av skulder kan vara en stor del av vardagen beroende på hur mycket du är skyldig. Vill du ta kontroll över din ekonomi och säkerställa en stabil och enkel skuldsanering – och dessutom spara pengar? Då bör du göra upp en plan.

En avbetalningsplan.

Extrabetalning

Så här använder du EezyRepay:

Lägg in dina befintliga lån och beräkna hur du ska prioritera dina betalningar för att bli skuldfri så snabbt som möjligt – och på det billigaste sättet.

Med EezyRepay från Moneezy kan du beräkna följande:

 • När du kommer att vara skuldfri

 • Vilken avbetalningsmetod som är mest fördelaktig för dig

 • Din nya låneperiod (löptid)

 • Din nya ränta

 • Din totala besparing genom att göra upp en avbetalningsplan med EezyRepay

Vilken information behöver du om dina skulder?

Du behöver följande information om dina skulder innan du använder EezyRepay:

 • Det återstående beloppet på din skuld (ditt saldo)

 • Lånets effektiva ränta

 • Den månatliga betalningen (dvs. vad du betalar av varje månad)

Du kan också ange om du har extrabetalningar. En extrabetalning är ett belopp som du har möjlighet att betala extra antingen varje månad eller som en engångsbetalning – t.ex. om du har fått 1000 kr i gåva eller ärvt en mindre summa pengar.

Vilka avbetalningsmetoder finns det?

Det finns flera metoder för att prioritera avbetalningen av dina skulder. Metoderna skiljer sig åt genom att ordningen på skulderna prioriteras på olika sätt. Här får du en genomgång av de tre mest populära avbetalningsmetoderna: Lavinmetoden, Snöbollmetoden och Snöflingemetoden. 

Lavinmetoden 

När du använder lavinmetoden betalar du av dina skulder från högsta till lägsta ränta. Det innebär att du rangordnar dina skulder efter ränta och betalar dem i den ordningen. Genom att fokusera på den högsta räntan först, sparar du i slutändan mer pengar eftersom de totala räntekostnaderna minskar snabbare. 

Låt oss säga att du har följande lån:

Lån A: 37 500 kr med en ränta på 18 % (minsta månatliga betalning: 1 125 kr)

Lån B: 22 500 kr med en ränta på 12 % (minsta månatliga betalning: 750 kr)

Lån C: 15 000 kr med en ränta på 6 % (minsta månatliga betalning: 375 kr)

Lån A har den högsta räntan, så du börjar med att betala av detta lån.

 

Månad 1:

 • Lån A:

  • Minsta betalning: 1 125 kr

  • Extrabetalning: 750 kr

  • Total betalning: 1 875 kr

 • Lån B:

  • Minsta betalning: 750 kr

  • Total betalning: 750 kr

 • Lån C:

  • Minsta betalning: 375 kr

  • Total betalning: 375 kr 

Total betalning för månad 1: 3 000 kr.

 

Månad 2 och framåt:

 • Fortsätt att betala minimumbeloppet på Lån B och Lån C.

 • Tillägna de återstående medlen till Lån A tills det är helt betalt.

 

För exemplets skull antar vi att Lån A är avbetalat efter 22 månader. Omfördela därefter de medel som tidigare gick till Lån A till Lån B.

 

Månad 23:

 • Lån B:

  • Minsta betalning: 750 kr

  • Extrabetalning: 1 875 kr (tidigare total betalning till Lån A)

  • Total betalning: 2 625 kr

 

 • Lån C:

  • Minsta betalning: 375 kr

  • Total betalning: 375 kr

 

Total betalning för månad 23: 3 000 kr.

 

Låt oss säga att Lån B är avbetalat efter 10 månader (totalt 32 månaders återbetalning av lån). Omfördela nu de medel som tidigare gick till Lån B till Lån C.

 

Månad 33:

 • Lån C:

  • Minsta betalning: 375 kr.

  • Extrabetalning: 2 625 kr (tidigare till Lån A och B)

  • Total betalning: 3 000 kr.

 

Total betalning för månad 33: 3.000 kr.

 

Denna process fortsätter tills Lån C är betalt.

Denna metod är dock inte nödvändigtvis den rätta för dig. Flera lånerådgivare har tidigare påpekat att just denna metod inte tar hänsyn till de psykiska utmaningar som finns med att betala av en skuld. 

Föreställ dig att du börjar med lånet som har den högsta räntan, men att detta lån också är det största lånet beloppsmässigt – precis som i exemplet ovan. Det kan verka som en överväldigande resa att ge sig ut på (redan innan du ens har börjat med din avbetalningsplan) – och bristen på motivation kan snabbt bli källan till att skulden inte avbetalas. 

Förväntar du dig att du skulle se det som en alltför stor utmaning? Då får du kanske bättre nytta av Snöbollmetoden. Låt oss ta en titt på hur den metoden kan motivera dig att betala dina lån så snabbt som möjligt. 

Snöbollmetoden 

Om du använder snöbollmetoden, arbetar du dig uppåt. Med denna metod kanske du inte blir skuldfri lika snabbt, men du är potentiellt mer motiverad att bli kvitt din skuld om du får små segrar då och då. 

Tanken bakom denna metod är att vi inte bara kan se skuldavveckling som ren logik och förnuft. Vi kan inte bortse från de känslor som också följer med när man bär på en skuld.

Innan du gör din avbetalningsplan betalar du kanske minsta betalningen på din skuld – och det är inget ovanligt med det. Faktum är dock att det sällan är den lättaste (eller snabbaste) vägen till att bli skuldfri, eller till att få större ekonomisk frihet igen. Den snabbaste vägen dit består av extrabetalningar. 

Låt oss säga att du har följande lån:

 

Snabblån 1: 5 000 kr med 18 % ränta (minsta betalning: 150 kr)

Snabblån 2: 8 000 kr med 20 % ränta (minsta betalning: 240 kr)

Konsumtionslån: 40 000 kr med 8 % ränta (minsta betalning: 820 kr)


Fas 1: Fokus på Snabblån 1

 1. Eftersom du har utrymme i din ekonomi, beslutar du att betala 750 kr i extrabetalning på snabblån 1, samtidigt som du fortsätter att betala minimibeloppen på de andra lånen.

 2. Total betalning på snabblån 1: 900 kr (150 kr minimum + 750 kr extrabetalning).

 3. När snabblån 1 är betalt, går du vidare till snabblån 2.

 

Fas 2: Fokus på Snabblån 2

 

 1. Överför de 900 kr du betalade på snabblån 1 till snabblån 2.

 2. Total betalning på snabblån 2: 1 140 kr (240 kr minimum + 900 kr extrabetalning).

 3. När snabblån 2 är betalt, går du vidare till konsumtionslånet.

 

Fas 3: Fokus på Konsumtionslån

 1. Överför de 1 140 kr du betalade på snabblån 2 till konsumtionslånet.

 2. Total betalning på konsumtionslånet: 1 960 kr (820 kr minimum + 1 140 kr extrabetalning).

 3. Fortsätt med denna betalning tills konsumtionslånet är betalt.

Med denna metod betalar du de minsta lånen först. Här räknas de små segrarna mest, och därför biter du inte över mer än vad du kan tugga här och nu. Det är hanterbart och stabilt. 

Idén med snöbollmetoden är att du rullar dina skuldbetalningar som en snöboll, som blir större och större och därmed får större effekt varje gång du betalar av. Vi har dock valt att inkludera extrabetalningar i exemplet för att visa vilken effekt det har. Hade du bara betalat minimumbetalningen, skulle det ta ännu längre tid att bli skuldfri. 

Att göra extrabetalningar innebär att du använder de resurser du har bättre och mer effektivt. 

Idén med att använda extrabetalningar är dock inte reserverad för snöbollmetoden. Du kan enkelt implementera det under lavinmetoden. Här är bara ordningen på dina betalningar annorlunda. 

Snöflingemetoden 

Snöflingemetoden används som ett komplement till de andra metoderna. Med snöflingemetoden betalar du mindre belopp när du kan. Kanske har du hittat 50 kr i ett par gamla byxor. Kanske får du en bonus på jobbet, eller du får mer pengar tillbaka på skatten än du förväntade dig. Alla dessa exempel är inkomster, småbelopp, som du inte har förväntat eller inkluderat i din budget. 

Vi kan kalla det för extra inkomst. Eftersom du inte har inkluderat denna inkomst i din budget, kan alla pengarna gå direkt till din skuldavbetalning. 

Kom ihåg, inget belopp är för litet för din skuldavbetalning – även 50 kr räknas i slutändan. 

Det är viktigt att säga att inget är mer rätt än något annat. Som med allt som handlar om privatekonomi, handlar det om vad som ger mest värde för dig. Det är inte heller nödvändigt att låsa sig fast vid en metod. Du kan enkelt växla mellan dem för att hitta vilken metod som är mest motiverande för dig. En återbetalningsplan är inte statisk – den är dynamisk och ständigt föränderlig. 

När allt kommer omkring är det enda som räknas att du gör framsteg med din skuld.

EezyRepay

Efter att du har använt EezyRepay 

Skuldhantering börjar med EezyRepay, men den slutar inte där. När du väl har din avbetalningsplan klar, då börjar nästa fas. Vår erfarenhet visar att många låntagare inte är medvetna om att avbetalning av skuld är en dynamisk process som du hela tiden måste justera och övervaka. Vi jämför det ofta med att hitta rätt temperatur på elementet – vi skruvar upp och ner beroende på vind och väder. 

Vi rekommenderar därför att du fortsätter med följande saker efter att du har använt EezyRepay: 

 • Automatisera avbetalningen av din skuld, så att du inte missar ett förfallodatum.

 • Glöm inte din budget. Precis som ditt sparande bör ha en plats i budgeten, bör du också ge plats för extrabetalningar till din skuld. Speciellt om du tidigare har varit van vid att betala minimumbeloppet.

 • Sätt upp milstolpar. Bryt avbetalningen ner i milstolpar, såsom kvartalsvis eller halvårsvis. Fira dina framsteg med något du tycker om – det kommer att öka din motivation!

 • Granska och justera avbetalningen löpande. Om din inkomst förändras – antingen till det bättre eller sämre, bör du justera din avbetalningsplan för att betala mer eller mindre.

 • Sök ekonomisk rådgivning om du har svårt att nå din månatliga avbetalning. 

Avbetalningsplan – bli mer än bara skuldfri 

Översikt är inte det enda du får genom att göra en avbetalningsplan, även om det är en stor del av det. Faktum är att du kommer att uppleva att det finns en rad personliga fördelar med att börja din skuldhantering genom att lägga en plan. 

Om du frågar experter på området är en av de viktigaste sakerna med en avbetalningsplan att den hjälper till att minska stress hos låntagaren. En strukturerad avbetalningsplan är en fast plan för hur du ska avveckla din skuld. När den väl är inställd att köras automatiskt, har du tid och energi att fokusera på andra saker. 

Det betyder till exempel att du kan drömma om ekonomiska framtidsmål, såsom att köpa en bostad, starta eget företag eller bara förbättra din pension. Ekonomisk flexibilitet och frihet är en av de största fördelarna med att utarbeta en avbetalningsplan. Även om det skulle uppstå oväntade förändringar i din ekonomi, kommer du att ha större möjlighet att justera planen och därmed hålla din avbetalning på rätt spår. 

Att bli skuldfri är inget du gör på en eftermiddag. Det kräver hårt arbete och uthållighet. Men om det hjälper med motivationen, kom ihåg att skuldavveckling endast är tillfällig – det du offrar nu, kommer du att få tillbaka en dag.

Copyright © 2024 Moneezy - All Rights Reserved