Annonseringsinformation

Information om våra annonsörer och vår affärsmodell

Moneezy är varken en bank eller en långivare utan det är länken mellan dig och låneinstituten. Vi insamlar låneerbjudanden från flera långivare så att du får de bästa förutsättningarna för att hitta ett lån som matchar ditt behov. Vi eftersträvar att skapa en funktionell, inbjudande och effektiv tjänst som ger dig en överblick över räntor och andra villkor som långivarna erbjuder. Detta för att du snabbt och smidigt ska kunna jämföra dem.

Vi är inte finansiella rådgivare.

Allt innehåll på Moneezy är fritt tillgängligt helt kostnadsfritt för att fungera som ett verktyg du kan använda i rent informationssyfte.

Vi kan inte inkludera alla finansiella produkter på marknaden och vi kan inte heller täcka alla ekonomiska situationer. Vi garanterar därför inte vårt innehålls riktighet eller användbarhet i förhållande till dina personliga omständigheter. Våra artiklar, blogginlägg och guider kan därför inte ersätta personlig rådgivning, utan de är skrivna ur ett generaliserat perspektiv.

Därutöver baserar vi vår kunskap och våra exempel på tidigare marknadsresultat och analyser och vi skriver på bakgrund av nutidens tendenser - framtiden kan vi inte förutse, men vi kan skriva utifrån den aktuella marknadssituationen.

Här på Moneezy menar vi att alla bör ha möjligheten att ta finansiella beslut som baseras på en informativ grund. Därför är du aldrig helt fullärd hos Moneezy - det kommer nämligen alltid finnas mer information att tillgå och ny kunskap att få.

Hur tjänar vi pengar?

Eftersom Moneezy är en gratis plattform kommer du aldrig bli tvungen att betala avgifter eller räntetillägg när du använder dig av vår tjänst. Vi tjänar pengar på att vi får provision från de banker och långivare som vi samarbetar med för de lån som de utbetalar genom ansökningar via Moneezy. Det är inte dyrare för dig att ansöka om lån via Moneezy jämfört med att ansöka direkt hos långivaren. Vi är bara en hjälpande hand för både dig och långivare - inte en konkurrent.

Vår affärsmodell tillhör kategorin affiliate marketing. Affiliate marketing är, i vårt tillfälle, ett samarbete mellan tre parter: en långivare, Moneezy och dig.

  1. Vi promotar en finansiell produkt på vår jämförelsetjänst.

  2. Du klickar på produkten och skickar en låneansökan till en eller flera långivare.

  3. Långivaren betalar oss en provision för din handling.

Det varierar vilken handling vi får provision för. Några långivare betalar oss för att slussa användare vidare till deras hemsida, medan andra kräver en genomförd ansökan.

Provisionen vi får påverkar inte våra redaktionella val. Vi är alltid objektiva i våra produktomdömen. Hänsyn till annonseringen kan dock påverka rangordningen och placeringen av vissa produkter, men detta påverkar inte vårt innehåll.

Vi är stolta över vägledningen vi erbjuder. Informationen vi vidareförmedlar. Verktyget vi har skapat - och så är det dessutom helt kostnadsfritt och lättillgängligt. Med Moneezy har du därför alltid stark expertis på din sida.

Kontrakt och andra låneavtal

När du först har ansökt om ett lån hos en långivare är Moneezy inte längre ansvariga för din lånprocess. Vi har inget inflytande på lånerbjudandet du får från långivaren och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet i ditt låneavtal eller en eventuell överträdelse av det.

Konflikter mellan låntagare och långivare

Moneezy önskar inte att vara involverade om det skulle uppstå en konflikt mellan dig och en långivare - lånrelaterat eller ej. I samma ögonblick som du skickar din ansökan är vi inte längre involverade i din lånprocess.

Eventuella klagomål eller frågor angående ansökan ska därför riktas direkt till långivaren i fråga.

Ansvarsfull lånemarknad

På Moneezy arbetar vi för en framtida lånemarknad som bygger på transparens, information och ansvarsfullhet. Ansvaret bör delas lika mellan låntagare och långivare, men i slutändan är det ditt ansvar att du lånar ansvarsfullt.

Vi rekommenderar därför att du ser till att du har en stabil privatekonomi innan du ansöker om ett lån.

Hantering av personuppgifter

Vi tar inte enbart informationsförmedling och transparens på lånemarknaden allvarligt - vår högsta prioritet är även att behandla dina personuppgifter korrekt. Du kan känna dig trygg med att vi följer lagstiftningen och vi insamlar endast nödvändig data på dig. Dessa data blir enbart använda internt till speciella syften och de delas inte med andra.

Du kan läsa mer i vår integritetspolicy.

Copyright © 2024 Moneezy - All Rights Reserved