TikTok fenomenet: analys av användartrender, tidsförbruk och intäkter

Den här artikeln är ett resultat av forskning om TikToks mest aktuella trender i Europa, med fokus på den svenska marknaden. Den bygger på plattformens ökade popularitet som har karakteriserats av enastående siffror gällande tiden som användarna spenderar på plattformen. Ännu en märkvärdig aspekt med TikTok är de stora intäkterna som det genererar, samt hur det används som intjäningsverktyg för många verksamheter även utanför plattformen.

Innehållsförteckning

TikTok är en kinesisk videodelnings plattform som släpptes år 2016 och som har växt i popularitet de senaste åren. Nu i 2024 är TikTok ett av de mest trendiga sociala medierna. Plattformens växt ökade exponentiellt under pandemin och utklassar nu till och med Instagram när det kommer till antalet användare. Enligt Forbes har TikTok vuxit 4 gånger mer än Instagram de senaste fyra åren – de hade 1.92 miljarder användare i 2023, vilket är 59 miljoner fler än vad Instagram hade. Under perioden 2017 till 2023 så har användningen av TikTok ökat betydligt. Detta kan delvis tillskrivas en mer övergripande trend med ökat intresse för innehållsdelningsplattformar, men det bidrog till en generell ökning av användningen av sådana plattformar med ca 78%. Dessutom har plattformens framfart och spridning världen över, speciellt i Europa, hjälpt att främja ekonomin både genom intäkter och jobbskapande.

TikToks globala och europeiska landskap

I januari 2024 rapporterade TikTok att det var genomsnittligt 142 miljoner aktiva användare varje månad bland EU:s medlemsländer. De tre länderna med högst deltagande är Tyskland, Frankrike och Italien. Med hela den samlade populationen i de europeiska länderna taget i betraktning, så framgår det att i genomsnitt 30% av befolkningen tillgår TikTok varje månad. Det finns dock flertalet länder som överstiger detta genomsnitt, exempelvis mindre länder såsom Irland, medelstora länder som Sverige och Rumänien och stora länder såsom Spanien – här ligger genomsnittet på omkring 40%. Med andra ord, enligt statistik från 2021, innebär detta att en användare öppnar appen ungefär 19 gånger per dag och spenderar 89 minuter på att skrolla igenom videor och skapa innehåll. De flesta användarna är individer födda efter 1996, vilka identifieras som Generation Z. Över hela världen innehar de vad som kallas för “köpkraft”, med 44 miljarder dollar tillgängliga för att köpa varor och tjänster via plattformen.

TikTok-användare i Europa

TikTok ägs av världens mest värdefulla enhörning med en marknadsvärdering på 200 miljarder dollar år 2023, och själva plattformen blev värderad till 84 miljarder dollar samma år. I jämförelse är Instagram och Facebook värderade till respektive 47,4 miljarder dollar och 59 miljarder dollar.

Värdet av TikTok överstiger plattformens eget ekonomiska värde; det besitter även kapaciteten att skapa värde för verksamheter som använder det som ett sociala medierverktyg för att gynna deras vinster.

I Europa har TikTok bidragit till BNP-intäkterna genom att generera nästan 5 miljarder euro genom verksamhet bland små och medelstora företag i fem länder.

TikTok i Sverige: en fördjupad inblick i det europeiska sammanhanget

Sverige är ett intressant land att analysera i det europeiska sammanhanget när det kommer till användandet av TikTok. Sverige imponerar med att ligga fyra i Europa gällande antalet användare i relation till hela landets population, med 34% aktiva användare.

Denna bedrift placerar Sverige före alla de andra nordiska länderna, med en användarbas på 3,57 miljoner i 2024 – vilket nästan är dubbelt så mycket som de nordiska grannländerna tillsammans.

Det svenska TikTok samhället är inte bara stort utan även väldigt engagerat. Det bidrar med mångfald och innovativt innehåll som reflekterar landets unika kulturella och sociala dynamik. Detta exceptionella engagemang understryker Sveriges satsning på at utnyttja potentialen hos digitala plattformar, speciellt sett till den positiva finansiella påverkan.

Internetstiftelsen pekar på en preferens för TikTok bland kvinnor. I rapporten om ’Svenskarna och internet 2022 och 2023’ framgår det att 21% av kvinnorna har använt TikTok, jämfört med 15% av männen. Kvinnor är även de främsta contentkreatörerna på plattformen, med sina 25% jämfört med männens 11%. I åldern 8–19 år publicerar 43% av tjejerna sina videor, jämfört med 19% av pojkarna. Generellt sett är innehållet av 2 av 10 användare personligt.

Under 2022 blev TikTok använt främst av de som var födda efter år 2000 (66%), med en stor popularitet bland ungdomar i åldern 12–19 år. Lite fler än hälften använde TikTok dagligen och detta är en stigande trend där omkring 8 av 10 högstadieelever använder plattformen. Dessutom rapporterar undersökningen att en fjärdedel av alla som använder sociala medier använder TikTok årligt och att en femtedel gör det varje vecka.

Mellan 2022 och 2023 ökade antalet kvinnliga användare till 27%, vilket är en överordnad stigning med nästan 30%. Även de manliga användarna ökade i antal och nådde 21%, vilket är en stigning med över 15%. Generellt sett ökade användandet av TikTok i Sverige med 20% från 2022, med en betydande ökning i den dagliga aktiviteten.

Anmärkningar

TikToks exponentiella växt, initierad av pandemin, förenklade en snabb expansion i en hastighet som gjorde att plattformen kunde överstiga antalet användare hos Instagram och Facebook. Även om data pekar på att TikTok fortsätter växa i popularitet så finns det andra plattformar som är mer utbredda och människor är mer vana att applicera dessa.  

Enligt Statistas prognoser är ytterligare tillväxt att förvänta de kommande åren, men det verkar osannolikt att TikTok helt kommer överta de väletablerade plattformarna såsom Instagram och Facebook på lång sikt. Dock är världen under konstant förändring och det är därför inte möjligt att göra en precis förutsägelse. Än så länge kan vi bara kommentera det vi ser, vilket är miljoner av TikTok entusiaster världen över – inklusive en betydande positiv trend i Sverige.

Copyright © 2024 Moneezy - All Rights Reserved