Redaktionella riktlinjer

På Moneezy sitter vi i en stor grupp där alla har rötter inom kommunikation- och finansvärlden. Därför är vi även väldigt duktiga på att inspirera och vidareförmedla viktig information till våra läsare. Vi är dedikerade till att skapa målinriktat, inkluderande och informativt innehåll som är noggrant utvalt och tillpassat vår målgrupp.

Vi eftersträvar att leverera välskrivna texter, oavsett vilka historier det är som ska skrivas. Vi arbetar på tvärs av olika plattformar och följer alltid samma framgångsmetod med professionalitet och grundlighet för att säkra att innehållet lever upp till vår vision.

För oss är textförfattning och kunskapsdelning ett hantverk. Vi går efter att skapa ett välformulerat innehåll som är vårt eget i stället för att använda andras verk. Vi strävar efter att skapa ett online universum där bra innehåll och lättillgänglig information inte bara är ett plus, utan en självklarhet.

Huvudprinciper

Redaktionell oberoendehet är en huvudprincip hos oss och det bidrar till en säker kvalitet av vårt innehåll. Redaktörerna hos Moneezy jobbar i denna kontext utifrån fem redaktionella principer:

  • Rättvishet: Våra samarbetspartners förtjänar ett rättvist omdöme – och detta startar med våra ord, så att läsaren får en ingående och äkta inblick i varje enskild finansiell produkt.

  • Noggrannhet: Research är inte bara första steget i vår arbetsprocess, utan det är också ett av det viktigaste. Våra läsare har rätt till korrekt information – både i form av fakta och i form av ett välformulerat och lättförståeligt språk. Allt innehåll genomgår därför en noggrann faktakontroll av våra specialister som är erfarna inom källkritik och korrekturläsning.

  • Objektivitet: Hos Moneezy jämför vi finansiella möjligheter och ger läsaren nödvändig kunskap så att vidkommande kan fatta finansiella beslut på egen hand baserat på en informativ grund. Vi lägger därför fokus på att våra källor är trovärdiga och bygger på expertkunskap inom området. Dessutom är våra recensioner av våra finansiella produkter alltid objektiva.

  • Relevans: All information tillgänglig på Moneezy är aktuell och uppdaterad. För vårt team av skribenter är det avgörande att alla artiklar är aktuella vid publiceringsdatumet.

  • Transparens: Vi får vad vi ger. Därför strävar vi efter att erbjuda våra läsare full transparens. Det gör vi till exempel genom att vara öppna med hur vi tjänar pengar. Vi är även transparenta med att vi alla bara är människor – och människor kan göra misstag. Läsare som stöter på fel hos Moneezy kan därför rapportera detta genom att utfylla detta formulär.

AI riktningar

Nyskapande framför återanvändning – i alla fall när det gäller vårt arbete. Vårt team består av 13 skribenter och kommunikationsspecialister, som alla har förmågan att skriva innehåll som är nytt, medryckande och skarpt. De är enskilt ansvariga för att skapa lättillgänglig information på Moneezy; härunder artiklar, blogginlägg och guider.

Som en av de första inom vårt område använder vi oss av AI som ett verktyg för inspiration, till exempel när det kommer till research och idégenerering. Vi betraktar teknologin som en intelligent, global sparringpartner och inte som en skrivmaskin. Med andra ord är det inget som blir direkt kopierat, utan det används mer som en ledsagare. Vi uppfodrar därför alla våra skribenter till att utnyttja teknologins starka sidor, men vi är väl medvetna om att de bästa idéer är skapade med mänsklig själ.

Vår vision är att tillsammans skriva innehåll för våra läsare – och därför skriver vi från människa till människa.

Copyright © 2024 Moneezy - All Rights Reserved