Ansvarsfullt låntagande

Det är få av oss som går igenom hela livet utan att låna pengar. För många är det en ren och skär nödvändighet om vi vill ha möjligheten att köpa en bostad, en bil eller kanske i förbindelse med en nystart där du byter jobb eller bransch. Vi finansierar med andra ord livet och investerar i vår framtid med hjälp av lån.

Trots att lånemarknaden är under konstant utveckling så finns det fortfarande brister, t.ex. avsaknad av kunskap när det kommer till att låna ansvarsfullt. Om du frågar oss borde ansvarsfullt låntagande vara grundpelaren i varje låneupplevelse. I varenda investering i framtiden.

Glömmer vi att vara ansvarsfulla i vår lånprocess riskerar vi nämligen att lägga krokben för oss själva genom att falla över den ena ekonomiska nedgången efter den andra. Det är just precis det vi på Moneezy försöker bekämpa. Vi arbetar för att ändra kommande låntagares utgångspunkt och öka er kunskap om lån, innan ni skriver under på ett låneavtal.

Vi är överbevisade om att ansvarsfullhet är vägen fram.

Vad innebär det att låna ansvarsfullt?

Att låna ansvarsfullt innebär att du är kapabel till att påta dig en skuld på ett omsorgsfullt och genomtänkt sätt. Du ska ha en klar förståelse för din ekonomiska situation och du ska dessutom leva upp till din skyldighet att återbetala lånet.

Kort och gott handlar det om kontroll. Nyckeln till att låna ansvarsfullt är nämligen att du undgår att låna för mycket kombinerat med att du har valt en orimlig återbetalningstid. Du ska därför inte enbart besitta en god förståelse för din ekonomiska situation, du ska även ha en tydlig hållning till hur du kontrollerar din privatekonomi.

Att låna ansvarsfullt innebär t.ex. att du förmår att bedöma följande aspekter:

 • Vad är anledningen till ditt lån – och ditt lånebelopp? Det är viktigt att du frågar dig själv vad orsaken till lånebehovet är. Detta för att du ska kunna bedöma om anledningen bygger på ett genomtänkt beslut.

 • Vad påtar du dig? Svaret är i verkligheten väldigt enkelt: du förpliktar dig till att återbetala lånet. Bedöm din förmåga att kunna göra det inom den valda löptiden. Kom ihåg att ta hänsyn till dina aktuella utgifter.

 • Vilka risker ska du ha i bakhuvudet? Ekonomi är ofta under socialt och globalt inflytande – det samma gäller ditt lån. Det betyder att det kan ske något oförutsägbart som du inte kan kontrollera. Hur bra är du i så fall till att navigera i osäkerheten?

 • Alternativa möjligheter; de är värda att utforska innan du tar ett online lån. För många är online lån en alternativ lösning till ett banklån och även här finns det för- och nackdelar du ska värdera.

Lån ska vara enkelt, men de existerar inte för enkelhetens skull.

Långsiktiga problem med oansvarsfullt låntagande

På Moneezy kämpar vi för en transparent lånemarknad i framtiden. Vi tror på att vårt framtida lånebeteende bygger på mycket mer kunskap – både för att vi blir mer kunskapssökande i takt med att vi ställer högre krav på varandra och för att vi idag använder lån som en investering för framtiden. Vår vision är därför att adressera potentiella problem som kan uppstå på längre sikt som ett resultat av oansvarsfullt låntagande. Vårt mål är alltså att du ska känna dig förberedd på ett låns många aspekter och komponenter.

Lika stor hjälp som ett lån kan vara för att nå finansiella mål eller ändra en ekonomisk situation, lika allvarliga konsekvenser kan det få om det inte görs ansvarsfullt. Påbörjar du din låneresa oansvarsfullt riskerar du att det blir svårt att komma ur det igen. Vi har samlat några av de långsiktiga problem som vi typiskt ser vid oansvarsfullt låntagande:

 1. Skuldspiralen
  Du har kanske hört om den. Skuldspiralen. Spiralen vi hamnar i om vi fortsätter ta nya lån medan vi fortfarande brottas med återbetalningen av redan befintliga lån. Detta resulterar ofta i tre ting: högre räntekostnader, ökad ekonomisk stress och en fallande ekonomisk stabilitet.

 2. Ekonomisk instabilitet
  Instabilitet är sällan positivt och så är även fallet i lånsammanhang. När ekonomin går från stabil till instabil är det ofta på grund av att vi står inför oväntade utgifter eller en ändring i vår inkomst. Detta medför som regel färre medel till att kunna avbetala ett lån. Resultatet? En misskött skuld.

 3. En lägre kreditvärdighet
  Att du missköter dina lån skadar inte bara självkänslan, det skadar även din kreditvärdighet. En skadad kreditvärdighet är i sin tur potentiellt skadlig för din framtid – i alla fall för framtida lånemöjligheter, chansen att beviljas hyresmöjligheter och det kan till och med vara med till att medföra ett jobbavslag. En reducerad kreditvärdighet påverkar alltså inte bara din ekonomiska situation; den begränsar potentiellt också dina framtida valmöjligheter.

 4. Begränsade möjligheter
  Oansvarsfullt låntagande begränsar dina finansiella möjligheter samt tillgången till framtid kredit. Följer du inte låneavtalet kommer du markeras som en högriskslåntagare. Det kommer nog inte som en överraskning att klubben för högriskslåntagare inte är en populär klubb. Låntagare upplever dessutom skam – och att dölja den mindre roliga sidan av livet är något som påverkar vår mentala hälsa.

 5. Stress och inverkan på hälsan
  En konstant kapplöpning med ekonomin sätter sina spår. Flera studier visar att ju större ekonomiska bekymmer, desto mer psykologisk stress. Stress och ångest kombinerat med bördan av en skuld påverkar inte bara den mentala hälsan, det påverkar också nära relationer, jobbprestationer och din generella sundhet.

Vi vill gärna understryka att vi inte försöker oss på skrämselpropaganda. Det är långt ifrån alla låneupplevelser som resulterar i det ovannämnda. Riktigt långt ifrån faktiskt. Vi önskar enbart att framhäva vikten av att låna ansvarsfullt. Sanningen är att ansvaret ligger på dina axlar och du bär i verkligheten din framtid i dina händer.

Tappa den inte – speciellt när ansvaret rent faktiskt är enkelt att leva upp till.

Så här lånar du ansvarsfullt

Vägen mot att bli en ansvarsfull låntagare är inte särskilt lång. Tvärtemot. Den baseras nämligen på en enda sak – sunt förnuft. Behöver du en sista virtuell push för att kunna påbörja din ansvarsfulla låneresa kan du följa dessa 7 steg:

 1. Analysera din ekonomiska situation
  Ett avgörande första steg. Hur ser det egentligen ut när du kollar på dina inkomster, utgifter och eventuella eksisterande skulder; finns det ändringar som du ska vara uppmärksam på?
  Kort sagt kommer en sådan analys ge dig svar på om detta är rätt tillfälle att påta sig ytterligare en skuld - ansvarsfullt, väl att bemärka.

 2. Budget
  Du visste det säkert redan. Vi kan inte undvika budgetar. En budget hjälper dig att leva inom din privatekonomis gränser, vilket i sin tur gör att du undgår onödiga skulder. Samla dina inkomstkällor och kategorisera dina utgifter i t.ex. bostad, försörjning, dagligvaror, transport, nöje och liknande. Kom ihåg att reservera en del av din inkomst till sparande och återbetalning av skulder. Att budgetera tar lite tid, men vi kan skriva under på att det är ett värdefullt redskap för en välbalanserad ekonomi.

 3. Överväg dina möjligheter
  Innan du tar det slutgiltiga beslutet att ansöka om ett lån rekommenderar vi att du undersöker alternativa lösningar. Är det t.ex. tal om ett mindre belopp kanske det är möjligt att fråga vänner och familj om ett lån. Då kanske du kan undgå räntor och andra kostnader som kan vara förknippade med ett lån. Det är dock viktigt att båda parter är införstådda med vad lånet innebär och det kan vara en bra idé att skriva under ett låneavtal.

 4. Förstå lånevillkor och premisser
  Hur bra är du på att läsa det finstilta? De flesta gör det inte, de går bara direkt vidare till 'acceptera' utan att veta vad de faktiskt har sagt ja till. Det är en av de vanligaste felen vi begår när vi ansöker om lån. Att vi inte läser det finstilta. Bara gör det. Om något är otydligt ska du fråga långivaren – det är deras jobb.

 5. Strukturerat och regelmässig tillbakabetalning
  Välj en fast månatlig dag där du avbetalar ditt lån. Du kan t.ex. ha en regel om att det ska göras samma dag som du får lön eller den första måndagen i månaden. Välj det som är rimligt för dig. Ha en påminnelse i mobilen, eller ännu bättre: sätt inbetalningen på automatisk betalning så att du aldrig missar ett förfallodatum. Med försenade inbetalningar följer flera tråkigheter såsom påminnelseavgifter, böter och en lägre kreditvärdighet.

 6. Övervaka din skuld
  Låter du din skuld sköta sig själv finns det en risk att det hela spårar ut. Håll öga med din betalningshistorik (går betalningarna igenom?), ditt saldo samt eventuella ändringar i dina lånevillkor.

 7. Betala extra när möjligheten finns där
  Det är inte säkert att möjligheten uppstår – och det är också helt okej. Så länge du betalar det avtalade beloppet i tid har du gjort ditt. Men om möjligheten skulle uppstå kan extra inbetalningar vara med till att sänka den samlade räntan och förkorta lånets löptid. Men långivaren är som sagt nöjd så länge du bara håller dig till låneavtalet. Vi är nöjda. Du bör också vara nöjd och gärna lite stolt.

De 7 stegen kommer göra dig till en ansvarsfull låntagare med ett robust fundament som du kan bygga din finansiella framtid på. Information, disciplin och en god förståelse för din egen förmåga och ekonomiska situation – det är receptet på en vällyckad hantering av lån och skulder.

Redskap och resurser

Ingen förväntar att du kan bli en ansvarsfull låntagare på egen hand – speciellt inte om du aldrig har tagit ett lån förut. Därför finns det en rad redskap du kan använda om du gärna vill bli kapabel till att hantera ditt kommande lån ansvarsfullt. På Moneezy har vi bra erfarenhet med nedanstående tre redskap.

Återbetalningsplan

En återbetalningsplan hjälper dig som låntagare att ta kontrollen över dina finanser. Dessutom är det en stor hjälp för att undgå onödiga extra avgifter och det medverkar därutöver till en bättre och mer positiv kreditbedömning.

En återbetalningsplan är, som namnet antyder, en plan för hur din återbetalning ska föregå.

Väljer du att utarbeta en återbetalningsplan är det först och främst för din egen skull. Inte nog med att den kommer vara till stor hjälp för att undgå t.ex. påminnelseavgifter och böter, så kan den även påskynda avbetalningen samt vara med till att förebygga att lånet missköts.

Andra fördelar med en återbetalningsplan inkluderar en minskad stress. Med en strukturerad återbetalningsplan har du banat väg för hur du ska lösa din skuld. När avbetalningen först är uppe och kör så rullar det på helt automatiskt. Det betyder att du får mer energi över till att fokusera på andra saker i livet i stället för at bekymra dig om lånavbetalningen.

Du kommer också uppleva att en återbetalningsplan skapar mer utrymme till ekonomisk flexibilitet. Uppstår det oväntade ändringar har du plats i ekonomin till att justera planen och därmed hålla återbetalningsplanen på benen.

Sist men inte minst kommer planen göra att du vågar drömma om finansiella framtidsmål, såsom att spara till bostadsköpet, starta egen verksamhet eller säkra dig själv en bättre pension.

Allt det ovannämnda är för din egen skull. Men du bevisar faktiskt också för långivaren att du är ekonomiskt ansvarsfull. Gentemot dem visar du att du är medveten om dina belåningsplikter och att du påtar dig att uppfylla dem.

På Moneezy är vi inte i tvivel om att en återbetalningsplan får det mesta att fungera realistiskt och överkomligt. Därför rekommenderar vi alla våra användare att börja sin skuldhantering här.

Steg-för-steg: så skapar du en återbetalningsplan

 • Insamla all låneinformation (lånebeloppet, räntan, APR, löptid mm.). Detta utgör fundamentet för din plan.

 • Analysera din ekonomiska situation; förståelse för din ekonomi kommer hjälpa dig att avgöra hur mycket du kan återbetala.

 • Skapa en budget.

 • Identifiera ditt månatliga återbetalningsbelopp – vad är det ideella beloppet för dig att återbetala varje månad? Det bör varken vara för högt eller för lågt.

 • Automatisera avbetalningen.

 • Sätt upp milstolpar. Dela upp återbetalningen i milstolpar såsom per kvartal eller halvår. Fira dina framsteg – det kommer öka din motivation!

 • Gå igenom och justera avbetalningen löpande. Om din inkomst ändras, till det bättre eller sämre, bör du t.ex. justera din återbetalningsplan för att betala mer eller mindre.

 • Uppsök finansiell rådgivning om du kämpar för att klara av din månatliga avbetalning.

Anskaffa dig all tillgänglig information

På Moneezy tror vi på att ansvarsfullt låntagande är ett resultat av kunskap. Kunskapen om lån. Om ekonomi. Men även kunskapen om dig själv. Därför har vi en vision att göra all information om lån och ekonomi tillgänglig för dig som låntagare. Dock med en ömsesidig förväntning om att du känner dig själv och din ekonomiska situation tillräckligt bra för att veta hur du ska hantera ett lån.

Är lånevärlden en ny och främmande plats för dig kommer du även stöta på en massa nya ord och begrepp som är som ett helt nytt språk. Ett språk vi försöker att översätta. Därför har vi skapat tre mindre världar som är placerade mitt i Moneezy-universumet: Moneezy undersöker, Moneezy förklarar och Guider.

Moneezy undersöker är vår egna lilla research oas där våra specialister får lov att göra efterforskningar om tendenser inom finansvärlden.

Moneezy förklarar är vårt bud på ett digitalt uppslagsverk till dig som gärna vill förstå lånebegreppen helt ut i fingerspetsarna.

Guiderna är till dig som gärna vill lära mer om ekonomi och lån, hands-on. Här hittar du guider till att skapa en budget, förbättra din kreditvärdighet etc.

Detta är vår kunskapsportal. Här hittar du allt du behöver veta om ekonomi och lån. Dyk ner i informationen för att få en ökad förståelse för ditt kommande eller nuvarande lån.

Använd en jämförelsetjänst

Moneezy i sin tur blev utvecklat med det primära syftet att förbättra användarnas låneupplevelse genom att säkra bättre kvalitet på lånemarknaden. Det betyder att vi under många år först och främst har varit en jämförelsetjänst – innan vi utvidgade vår horisont till, i ännu större grad, att vara den informationssajt som vi är idag.

Idag använder vi människor jämförelsetjänster till nästan allt; t.ex. hotell, flyg och elektronik. Det finns nämligen många fördelar med att jämföra – du säkerställer en högre kvalitet, du sparar tid och pengar och i lånesammanhang får du dessutom möjligheten till ännu bättre lånevillkor.

På Moneezy inhämtar vi information om räntor, lånevillkor, avgifter och andra viktiga detaljer för din lånprocess. Vår omfattande informationsinsamling är i slutändan med och möjliggör att du kan fatta välgrundade och genomtänkta beslut. Vårt nätverk av långivare såsom banker, kreditföreningar och online låneinstitut står till ditt förfogande. Genom att använda vår plattform, och därmed också vårt nätverk, ökar du dina chanser att hitta ett lån som lever upp till dina krav.

Det viktigaste argumentet för att använda en jämförelsetjänst som Moneezy är dock att det är ett säkert val för dig. Du är nämligen i större utsträckning skyddad på din låneresa jämfört med om du befinner dig på ett annat ställe på internet; både i form av svindel och när det kommer till skydd av dina personliga uppgifter.

Riskfritt. Det är det vi vill ska representera oss. Kombinerat med att vara transparanta.

En lånejämförelsetjänst med hjärtat på rätt ställe. Det är ansvarsfullt låntagande.

Vill du gärna hitta ett lån snabbt? Det tar bara 5 minuter.

Ansök här
Copyright © 2024 Moneezy - All Rights Reserved