Olika sorters investeringar

Innehållsförteckning

Share
Tweet
Share

Om du är en av dem som gärna vill försöka få dina pengar att växa bör du investera dem. Du kan investera dina pengar på många olika sätt. Den valda metoden beror på hur mycket tid och energi du väljer att lägga i det, samt hur stor risk du är villig att ta. 

Låt oss dyka ner lite i begreppet risk. Generellt sett finns det två investeringstyper baserat på just risken: låg risk investeringar och hög risk investeringar. Låg risk investeringar garanterar som regel en vinst, men då är den typiskt av mindre karaktär. Hög risk investeringar däremot kan ge större vinst men innebär även högre risker (till exempel att investera i kryptovalutor). 

Investeringar – intresseområden, fördelar och nackdelar

Principen bakom en investering är egentligen väldigt simpel: investera pengar för att få mer pengar.

Det finns som tidigare nämnt en hel del olika investeringsmöjligheter och det kan vara lönsamt att kombinera flera alternativ. Här nedan kommer några förslag på investeringar samt information om vilken vinstnivå du kan förvänta. 

Investeringar i obligationer

Att investera i obligationer innebär att du investerar i värdepapper. Löptiden kan vara flera år och avkastningen fås via räntan. För att investera i värdepapper krävs det att du kontaktar ett värdepappersbolag, såvida ni inte handlar privatpersoner emellan. Precis som med alla andra typer av investeringar är det en risk förbundet med att investera i värdepapper. Värdet på värdepappren kan nämligen falla och investeringen tar utgångspunkt i prognosen om den framtida värdeutvecklingen. Det finns olika typer av värdepapper och det är viktigt att veta vilka värdepapper du investerar i för att veta vad du ger dig in i. 

När du investerar i en obligation lånar du i praktiken ut pengar till den som ger ut obligationen i fråga. Obligationer är löpande skuldebrev som är ett intyg på att obligationens innehavare har lånat ut pengar till staten eller ett företag till exempel. Det är som regel en förutbestämd ränta på obligationer som förblir konstant under hela löptiden. Därmed kommer en ändring i obligationens pris inte påverka räntan i sig, utan en räntesänkning ger högre obligationspris och en ränteökning ger ett lägre obligationspris. 

Risken du tar genom att investera i obligationer är högre än om du har pengarna på ett sparkonto, men den är lägre jämfört med att investera i till exempel aktier. Avkastningen beror självklart på faktorer såsom vilken obligation, löptiden och räntan. Väljer du att ta ut pengarna innan löptidens slut riskerar du att förlora pengar i form av tappt ränta. Den största risken med att investera i obligationer är om företaget eller verksamheten du har obligationer hos går i konkurs. Det kan därför vara fördelaktigt att sprida ut sina investeringar i olika obligationer eller andra investeringsmöjligheter. 

Att investera i statsobligationer betyder att du lånar ut pengar till staten och får ränta på de utlånade pengarna. Staten tillhandahåller obligationer, i stället för att låna från banken, för att täcka sina utgifter om det är ett underskott i betalningsbalansen. Statsobligationer är den mest säkra form för obligation, eftersom risken att staten inte kan återbetala pengarna är liten. 

Bankinlåning och sparkonton

Att ha pengarna på ett sparkonto är ett av de mer säkra alternativen och sparkontot bör vara en medspelare i din privatekonomi. Men det är ändå viktigt att du jämför dina alternativ.

Bankinlåning betyder att du lånar ut pengar till banken. Med andra ord är det just precis det gör när du sparar pengar på ett bankkonto eller hos kreditinstitut. När du gör det kan banken nämligen ”låna” pengarna. I gengäld får du en så kallad inlåningsränta på det insatta beloppet och det är därför inlåning ger avkastning.

När det kommer till vanliga sparkonton är räntan typiskt lägre och avkastningen blir därmed mindre. En stor fördel är dock att pengarna alltid finns till rådighet och risken är liten. Ett sparkonto bör vara en del av envar privatekonomi. Det fungerar som både säkerhet och buffert.

Kryptovalutor

Allt fler väljer att investera i kryptovalutor, som är en form för online investering. Denna marknad är dock under ständig förändring och det kan ske omfattande ändringar på kort tid. Men om du är en person som gillar spänningen och osäkerheten, med möjlighet för god avkastning, så är investeringar i kryptovalutor ett alternativ. Det är dock viktigt att du inte investerar en summa pengar som du vet att du inte kan avvara. För chansen att gå med vinst är minst lika stor som att du förlorar hela det investerade beloppet. 

Det finns en rad olika kryptovalutor och det gäller att du navigerar dig innan du bestämmer dig för vilken krypto du vill handla med. Det är dessutom väldigt viktigt att du handlar med krypto hos trovärdiga kryptovalutabörser.

Börsinvesteringar – aktier och fonder

Grundprincipen i att investera i aktier handlar om att du köper en aktie när den är billig och säljer den när den har stigit i pris. En aktie är kort och gott en ägandedel i ett bolag. Det innebär att avkastningen via aktier kommer från både värdestigningen och en eventuell aktieutdelning. Att handla med aktier kan medföra en vinst på både kortare och längre sikt. Det finns ett hav av olika aktier och det är en stor fördel (om inte ett måste) att göra lite efterforskningar innan du väljer vilka aktier du ska investera i.

Att handla med aktier är en av investeringsformerna som innebär en lite högre risk. 

Du kan även välja att investera i fonder. Fonder kan ses som en färdig portfölj som innehåller ett redan sammansatt urval av olika aktier med olika riskgrad. Detta medför en riskspridning och du behöver inte sätta dig in i marknaden på samma sätt som när du handlar med enskilda aktier. Riskspridningen påverkas såklart av vilken typ av fond det handlar om – är det en fond med ett avgränsat fokus eller investerar den i verksamheter från olika branscher? Fonderna har som regel en långsammare växt än aktier och de ger typiskt större avkastning först efter längre tid. Även om risken ofta är lägre för fonder än för aktier så finns det fortfarande en risk att fonden faller i värde, går i konkurs eller liknande. 

Investera i guld

Att investera i guld kanske låter lite gammaldags, men faktum är att guld nästan alltid har haft en stabil värdeökning. Guldet mister inte värde på samma sätt som en aktie eller kryptovaluta. Det anses därför vara en form för mer säker investering. Om du investerar på flera håll kan investeringen i guld ses som en mer stabil och säker komponent i riskspridningen. Guld anses ha en slags ”inflationssäkring” eftersom det, tvärtemot många andra valutor, inte mister sin köpkraft på samma sätt när det råder inflation. 

Fastighetsinvesteringar

I stället för att investera i värdepapper eller valutor kan du såklart även välja att investera i fastigheter. För även om bostadsmarknaden och priserna självklart varierar i perioder så är fastigheter alltid något som behövs. Här kan du välja att köpa för att renovera och sälja igen till ett högre pris för att gå med vinst. Du kan även välja att köpa en bostad som du hyr ut för att tjäna pengar på hyran. Precis som med alla andra investeringsmöjligheter kan du välja att ta olika stor risk beroende på fastigheten du investerar i. Viktigt att komma ihåg är även att själva investeringssumman som regel är större när det handlar om köp av en fastighet jämfört med en investering i aktier eller fonder. Avkastningen blir individuell och beror även den på vilken fastighet det rör sig om. 

Peer to peer-investering (P2P)

Ett P2P-lån (peer-to-peer eller person-till-person) betyder att du som privatperson lånar ut dina pengar till en annan privatperson eller juridisk person. I gengäld får du en ränta utbetald och det är så du får avkastning. Det fungerar in princip som det gör när bankerna lånar ut pengar till låntagare. Det du ska vara uppmärksam på är att du, jämfört med vissa långivare, lånar ut pengar till privatpersoner oavsett vidkommandes kreditvärdighet. Dessutom tillkommer ofta en avgift till P2P företaget som förmedlar kontakten mellan investerare och låntagare. Detta alternativ kan dock vara ett gott komplement till andra investeringsformer. 

Avslutningsvis finns det alltså en hel del olika vägar att gå när det handlar om att investera pengar. Det är väldigt fördelaktigt att du som individ kan välja hur stor eller liten risk du är villig och ta utefter om du går efter ett kort- eller långsiktigt sparande. Det handlar om att hitta något som passar dig och din budget. Det är ofta en bra idé att kombinera olika investeringsmetoder, både för att sprida risken och för att få mest ut av dina möjligheter att få avkastning – på både kort och lång sikt. 

Hur snabbt får du avkastning på en investering?

Oavsett om du går efter snabba pengar eller mer långsiktigt sparande så tar det som regel lite tid innan sparande ger avkastning. Det finns därför inget definitivt svar på den frågan.

Befinner du dig i en situation där du är i behov av lite extra utrymme i budgeten här-och-nu kanske du inte har tid att vänta på avkastningen från en investering. I så fall kan ett SMS-lån utan UC vara en alternativ lösning för att få en ekonomisk hjälpande hand. Det är såklart viktigt att du inte ansöker om mer än du reellt behöver, att du jämför dina alternativ och att du inte ansöker om ett lån du inte klarar av att återbetala. 

Författare :
Emil Kjær
Emil Kjær
General Manager

Emil använder sin expertis för att göra skillnad i finanssektorn. Han är utbildad på Syddansk Universitet och har varit General Manager på Intelligent Banker sedan 2013. Han har i sitt arbete hjälpt över 100 000 svenskar med deras finansiella behov.

Copyright © 2024 Moneezy - All Rights Reserved