En guide till energirenovering

Innehållsförteckning

Share
Tweet
Share

Har du funderat på om det är dags att energirenovera ditt hem? I Sverige har vi en så kallad energipolitik och riksdagen har som en följd av energiöverenskommelsen beslutat att Sverige i år 2030 ska ha en energianvändning som är 50% mer effektiv jämfört med år 2005. I år 2040 är målet att vi i Sverige ska ha 100% förnybar energiproduktion. Ett steg på vägen för att uppnå de uppsatta målen är energirenovering av bostäder och byggnader. Fördelarna med energirenovering är ett lägre energiförbruk och därmed även ett mindre koldioxidavtryck. Dessutom har energieffektiviseringen en positiv verkan på plånboken och du som bostadsägare kan spara pengar på lägre energikostnader.

Renoveringen ska självklart kännas enkel och överkomlig. Därför får du allt du behöver veta om energirenovering, energisubventioner och finansiering i den här artikeln – god läsning!

Vad menas med en energirenovering?

Det blir alltmer fokus på hållbarhet, energieffektivisering, klimat och hälsa. Det är inte bara staten som vill ha ett grönare och mer hållbart Sverige, utan det vill även många av invånarna. Kanske är du också en av dem som funderar på om du ska energirenovera ditt hem, men var börjar du?

För att göra det lite mer överkomligt delar vi upp energirenoveringen i tre steg:

 1. Klimatskal: Det första steget är att behålla värmen invändigt. Denna punkt inkluderar isolering av alla ytor i hemmet; väggar, tak, golv och fönster bland annat. Isoleringen är ett bra ställe att börja eftersom det kommer optimera din energiförbrukning mest möjligt samt utgöra en solid bas innan du börjar med såväl in- som utvändiga installationer.

 2. Installationer: Nästa steg är installationer såsom gas pannor, värmepumpar, solceller, värmestyrningssystem, smarta hem etc. Särskilt smarta hem har vunnit mark i svenskarnas hem under de senaste åren. Du kan läsa mer om hur du förvandlar ditt hem till ett smart hem här. Anledningen till att installationer är steg två i renoveringsplanen är för att de inte bör göras innan du har optimerat hemmets klimatskal med en god grundisolering.

 3. Energismarta vanor: Det sista steget handlar kort och gott om ditt och dina potentiella sambors energibeteende. Det vill säga hur du/ni hanterar hemmets innertemperatur, standby-funktioner, kontroll av installationer och liknande. Det här är ett enkelt steg som du enkelt kan börja med, men om du verkligen vill se en tydlig skillnad på energiräkningen och ditt hems CO2-utsläpp är det inte riktigt tillräckligt. Du får de absolut bästa förutsättningarna om samtliga tre steg kombineras.

För många svenskar handlar energirenovering först och främst om en ekonomisk investering och större komfort i hemmet. Du har kanske hört frasen "kasta pengarna ut genom fönstret" och det är en ganska korrekt beskrivning av varför det är vettigt att energirenovera ditt hem. Om värmen bara läcker ut genom dina äldre otäta fönster är det bokstavligt talat pengarna ut genom fönstret.  Därför väljer många bostadsägare att byta ut sina gamla fönster mot nya två- eller treglasfönster. Det både pryder fasaden och förbättrar inneklimatet genom att energieffektivisera hemmet.

När bör du energieffektivisera din bostad?

Hur vet du egentligen om det är dags att energirenovera ditt hem? Du kan i princip alltid optimera ditt hem rent energimässigt, men det är en extra bra idé att överväga det om du redan har planer på att starta ett renoveringsprojekt.

Punkter som du kan hålla koll på och utgå från när du överväger en energirenovering:

 • Du bor i ett hus som är byggt innan år 1990.

 • Höga elräkningar – elräkningarna beror på flera faktorer såsom elpriserna, årstid, bostadens energieffektivitet och liknande.

 • Energiklassen – energiklasserna går från A-G, där A innebär ett lågt energiförbruk och G ett stort energiförbruk. Ju lägre förbruk desto bättre!

 • Kika efter kondens mellan och på insidan av fönster samt om snön smälter fläckvis på taket – detta kan tecken på fukt och att värmen sipprar ut genom takisoleringen.

Vilka är fördelarna med en energirenovering?

Du har säkert redan snappat upp att det finns många fördelar med att energieffektivisera ditt hem. Men för att ge dig en samlad överblick så kommer en lista med fördelarna här:

Fördelar:
 • Lägre värmeräkning: När du renoverar ditt hem, med till exempel bättre isolering eller nya fönster, förlorar hemmet mindre av värmen som genereras inomhus. Därmed finns det även mycket pengar att spara på värmeräkningen.

 • Hälsosammare inomhusklimat: Det blir ett skönare inomhusklimat och bättre luftkvalitet vilket är väldigt positivt ur ett hälsoperspektiv. Dessutom kan du reducera buller utifrån och därmed öka komforten ytterligare.

 • Ökat försäljningsvärde: När du energi renoverar din bostad ökar den i värde, eftersom du uppnår en bättre energimärkning. Med en högre energimärkning och en mer energieffektiviserad bostad blir ditt hem mer attraktivt på bostadsmarknaden.

 • Klimatvänliga bostäder: Den sista förmånen vi listar här är med fokus på klimatet. När du energieffektiviserar hemmet så minskar även CO2-nivån, vilket är väldigt fördelaktigt och gynnsamt för klimatet. Du kan till exempel välja att energirenovera genom att installera solceller som ger en mer klimatvänlig energiproduktion.

Nu kanske du tänker att det här kommer bli ett väldigt dyrt kalas och funderar på om det överhuvudtaget kommer löna sig. Men oroa dig inte, långt de flesta upplever att ett renoveringsprojekt med fokus på energioptimering lönar sig och att besparingen på sikt överstiger kostnaderna för renoveringen.

Kan du får skattereduktion och ekonomiskt stöd?

Nytt för år 2023 är att det, som en del av satsningen mot energieffektivisering, kommer införas ett nytt bidrag för energieffektivisering av småhus. Bidraget ska vara med till att förenkla och stötta genomförandet av energieffektiva åtgärder och till uppvärmningssystemkonvertering från direktverkande el eller gas. Regeringen har avsatt 304 miljoner kr till förmån till detta bidrag. Detaljerna är dock ännu inte på plats och förordningen måste beslutas innan det träder i kraft.

På Energimyndighetens hemsida kan du läsa mer om olika sorters finansiellt stöd och avdrag du kan ansöka om i förbindelse med en energieffektivisering av ditt hem.

Här kommer en kort översikt med en rad möjligheter:

 • Stöd till energilagring: om du som privatperson investerar i ett lagringssystem för egenproducerad energi kan du ansöka om att få en skattereduktion. Detta är gällande för dig som har en installation som är utförd tidigast 1a januari 2021. Skattereduktionen blir 50% av kostnaden för betalt arbete och material, med ett takbelopp på 50 000 kr.

 • Stöd till solceller: som privatperson kan du få finansiellt stöd vid installationen av solceller. Stödet är i form av en skattereduktion för Grön teknik (mellan 20–50%) samt rotavdraget (30% skattereduktion för arbetskostnaden). Efter installationen kan du även få flera olika löpande intäkter (sälja överskottsel, skattereduktion för el som matas in på elnätet bland annat).

 • Elcertifikat: för dig som producerar egen energi via solceller finns det ett elcertifikat att ansöka om. Detta innebär att för varje egenproducerad megawattimme (MWh) förnybar energi får du ett av dessa elcertifikat från den svenska staten som du efterföljande kan sälja på den öppna energimarknaden.

Förutom ovanstående exempel finns det såklart flera andra som riktar sig till både privatpersoner och företag.

De tre faserna i renoveringsprocessen

Ett renoveringsprojekt – oavsett om det handlar om energimodernisering eller inte – kan överordnat delas in i tre faser:

 1. Dröm och inventera 

 2. Konkretisera projektet

 3. Implementera 

Vi går igenom de tre faserna här nedan:

1. Dröm och inventera

I det första skedet av renoveringen måste du våga drömma. Vill du modernisera? Vill du göra en total förbättring? Eller vill du "bara" ha en värmepump och några nya dörrar och fönster? Vad du än drömmer om bör det skrivas ner. Fundera även på hur länge du tänker bo i det aktuella hemmet. Det finns ingen anledning att göra en omfattande energirenovering om du planerar att endast bo i hemmet ett år mer (om du inte renoverar för att öka säljvärdet såklart).

Därefter bör du göra en inventering av din bostad och utrymmet i din privatekonomi. Är bostaden energimärkt? Vad är hushållets energiförbrukning? Hur ser ekonomin ut? Få koll på all fakta och skriv ner det. Kontakta din bank för att få klarhet i din ekonomi och eventuella möjligheter att låna pengar till renoveringen. När det är klart kan du hålla upp dina drömmar mot din ekonomi för att konkretisera vilka energirenoveringsalternativ du faktiskt har.

2. Konkretisera projektet

Nu kommer vi till delen där all praktisk bakgrundskunskap är på plats och projektet ska sättas igång på riktigt. I denna fas ska projektet konkretiseras med en beskrivning av var och hur energirenoveringen ska genomföras och vilka material som ska användas. Du kanske vill granska din plan med en bostadskonsult för att se till att du tar hänsyn till lokala planer, relevanta lagkrav för byggandet etc. I den här fasen måste du också undersöka och jämföra olika offerter du har mottagit för ditt projekt.

Det viktigaste är att du får tag på det bästa erbjudandet! Innan du går vidare till fas 3 behöver du skaffa ett avtal med ett byggföretag, din bank o.s.v. Du kan självklart även välja att göra renoveringen själv. Energirenoveringar handlar dock inte bara om själva hantverket, utan också om mer ämnesspecifika energieffektiva lösningar. Därför är det en bra idé åtminstone att diskutera och vända dina idéer med en professionell rådgivare.

3. Implementera

Slutfasen av renoveringen handlar om säkerhet och överblick. Projektet ska såklart slutföras och det börjar oftast med ett möte med dina valda hantverkare. Var noga med att granska planen in i minsta detalj och håll ett öga med projektet löpande gällande om det håller schemat, respekterar budgeten mm. När renoveringen är klar bör du se till att gå igenom hela den nya lösningen. Om du hittar fel ska du få det nämnt, oavsett hur små de är. Det är bättre att fixa dem på en gång än att gå och irritera sig över dem efteråt.

Nu när allt är färdigt återstår det bara för dig att njuta av din nya energirenovering! Kom ihåg att hålla koll på dina räkningar regelbundet och glöm inte ett gott energibeteende – precis som vi gick igenom i de tre stegen av energirenoveringen. Dessutom bör du naturligtvis inte hålla dig tillbaka från att drömma om- och planera nya energirenoveringsprojekt i framtiden. Efter första gången ved du åtminstone hur det går till.

Vilka finansieringsalternativ finns det för en energirenovering?

Förutom eventuella energisubventioner är det också möjligt att ansöka om ett lån för att täcka hela eller delar av ditt energirenoveringsprojekt. Flertalet banker erbjuder så kallade energi lån som är lämpade till energisparande renoveringar. Förutom de mer specifika energi lånen kan du självklart ansöka om andra typer av lån, såsom privatlån, sms lån och snabblån. Det finns alltså gott om möjligheter att ansöka om ett fördelaktigt lån när du ska påbörja energirenoveringen av din bostad. Allt för att du som husägare ska kunna vara med i den gröna omställningen och göra ditt hus mer CO2-neutralt. Dessutom gör det ju inte något om bostaden ökar i värde samtidigt med att du sparar pengar – eller hur?

Vilka kostnadsfria åtgärder kan du vidta?

Intill vidare har vi primärt fokuserat på lite större projekt och mer omfattande renoveringar. Men det finns såklart också gott om mindre ändringar du kan göra som inte kostar något. Detta omfattar huvudsakligen beteendeförändringar i ditt energiförbruk. Du kan till exempel se till att tvättmaskinen är helt fylld och tvätta kläderna vid lägre temperaturer, stänga av standby-strömmen, stänga vattenkranen medan du borstar tänderna, duscha i kallare vatten, släcka belysningen i rum du inte är i och så vidare. Härmed kan du spara pengar på både vatten- och värmeräkningar samtidigt som du är mer energivänlig och minskar ditt CO2-utsläpp.

Avslutningsvis vill vi trycka lite extra på att de allra flesta hushåll som har genomfört en energirenovering upplever att de tjänar tillbaka pengarna för kostnaderna – och mer därtill. Om du har en hög energiräkning och en låg energimärkning är en energirenovering minst sagt fördelaktig för dig.

Författare :
Emil Kjær
Emil Kjær
General Manager

Emil använder sin expertis för att göra skillnad i finanssektorn. Han är utbildad på Syddansk Universitet och har varit General Manager på Intelligent Banker sedan 2013. Han har i sitt arbete hjälpt över 100 000 svenskar med deras finansiella behov.

Relaterade artiklar

27 november 2023
Lär dig mer om vad ett smart hem kan göra för dig
Njut av bekvämlighet, komfort och energieffektivitet med ett smart hem. Styr ditt hem var som helst med hjälp av din mobila enhet. Läs mer om smarta hem här!
Läs mer
30 oktober 2023
Lär dig fördelarna och nackdelarna med att hyra eller äga en fastighet
Ska du flytta, men vet inte om du ska hyra eller köpa? Det finns både fördelar och nackdelar med båda alternativen. Lär dig mer om likheter och skillnader här.
Läs mer
Copyright © 2024 Moneezy - All Rights Reserved