Kronofogden – Allt du behöver veta om den svenska Kronofogdemyndigheten

Innehållsförteckning

Share
Tweet
Share

Kronofogden är en statlig myndighet vars vitala roll är att hantera skulder och betalningsanmärkningar i Sverige. För många kan ordet ”Kronofogden” låta lika skrämmande som ”tandläkaren” på grund av att man helst vill undvika att hamna där.

Här kan du få lära dig mer om vad Kronofogden är, vad deras uppgifter är och hur det kan ha en påverkan på din kreditvärdighet.

Vad är Kronofogden?

Kronofogden har olika uppgifter, bland annat att verkställa domar och beslut från domstolar och andra myndigheter, samt att driva in skulder och säkerställa att betalningar görs enligt lagliga krav. Detta kan inkludera allt från obetalda fakturor, hyror, böter, skatter från myndigheter, kommuner, företag och privatpersoner.

De flesta av oss glömmer eller blir försenade med någon räkning i livet av olika anledningar. Då kommer påminnelser i brevlådan. Men om räkningen ändå inte betalas så kan det gå vidare till inkasso och Kronofogden som då driver in skulden, vilket kan ha en negativ påverkan på din kreditvärdighet. Att få en skuld hos Kronofogden är alltså oftast resultatet av att man inte har betalat en räkning, böter eller liknande i tid, trots påminnelser och inkassokrav.

Kronofogdens uppgifter

 • Indrivning: En av Kronofogdens främsta uppgifter är att driva in obetalda skulder på uppdrag av borgenärer, det vill säga personer eller organisationer som har rätt till betalning av en skuld. Detta kan inkludera allt från obetalda räkningar och böter till underhållsbidrag och skatter. Kronofogden använder olika metoder för att driva in skulder, inklusive utmätning av tillgångar och fastställande av betalningsanmärkningar.

 • Verkställighet: Kronofogden ansvarar för att verkställa domar och beslut från domstolar och andra myndigheter. Detta innebär att de genomför åtgärder för att säkerställa att de beslut som fattas av domstolar och andra myndigheter följs och att eventuella påföljder eller krav efterlevs.

 • Löneutmätning: En viktig del av Kronofogdens arbete är att genomföra löneutmätningar. Detta innebär att de beslutar att dra av en del av en persons lön för att betala av en skuld. Löneutmätning kan vara en effektiv åtgärd när andra försök att driva in skulden har misslyckats.

 • Handräckning: Kronofogden kan bistå borgenärer genom att genomföra handräckning, det vill säga att utföra vissa åtgärder för att driva in en skuld. Det kan inkludera att beslagta egendom eller tillgångar som ägs av den som är skyldig pengar.

 • Avhysning: Om en person inte betalar hyra eller annan förpliktelse kopplad till boendet kan Kronofogden utföra avhysning. Detta innebär att de utvisar personen från deras bostad eller lokal enligt domstolsbeslut.

 • Skuldsanering: För personer som har stora skulder och inte kan betala dem kan Kronofogden erbjuda skuldsanering. Detta innebär att personen får möjlighet att omstrukturera eller minska sina skulder för att möjliggöra en ny start ekonomiskt.

Så hamnar en skuld hos Kronofogden

När du inte betalar ett lån eller skuld så går det genom olika steg innan skulden till slut hamnar hos Kronofogden:

 1. Påminnelsefaktura: Detta är den första åtgärden för att påminna gäldenären om den obetalda skulden. Det är oftast företaget eller organisationen som du är skyldig pengar till som skickar detta första påminnelsebrev.

 2. Inkasso: Om du inte betalar efter att ha fått påminnelsefakturan kan ärendet överlämnas till ett inkassoföretag som arbetar på uppdrag av borgenären för att driva in skulden. Inkassoföretaget skickar inkassokrav och påminnelser om betalning.

 3. Betalningsföreläggande: Om du fortfarande inte betalar kan borgenären ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Detta är ett officiellt dokument som bekräftar skulden och ger dig en sista chans att betala innan Kronofogden vidtar ytterligare åtgärder, som exempelvis utmätning av tillgångar.

Så kan det gå till

Charlotte har ett mobiltelefonabonnemang och betalar sin faktura varje månad via autogiro. En månad glömmer hon dock att det inte finns tillräckligt med pengar på hennes konto för att täcka räkningen. Hon märker inte felet förrän hon får ett påminnelsebrev från telekommunikationsföretaget. Istället för att omedelbart betala räkningen, lägger Charlotte brevet åt sidan och glömmer bort det. Mobilföretaget skickar då vidare skulden till inkasso som skickar fler påminnelser till Charlotte. Men av olika anledningar ignorerar hon dem eller missar att agera på dem. Till slut väljer mobilföretaget att skicka ärendet till Kronofogden för att driva in den obetalda skulden.

Kronofogden får ärendet och utför en utredning för att verifiera Charlottes skuld. De skickar ett brev till Charlotte där de informerar henne om att de har mottagit ärendet och att hon har en viss tid på sig att betala skulden innan de vidtar ytterligare åtgärder. Hon får veta att om hon fortfarande inte betalar skulden inom den angivna tidsramen kan Kronofogden vidta olika åtgärder för att driva in skulden. Det kan innebära att de försöker utmäta tillgångar, som exempelvis pengar på hennes bankkonto eller värdefulla tillgångar som hon äger.

Om Charlotte fortfarande inte betalar skulden kan Kronofogden besluta att registrera en betalningsanmärkning i hennes namn. Detta kan påverka hennes kreditvärdighet och göra det svårare för henne att få lån eller andra finansiella tjänster i framtiden.

I detta exempel ser vi hur en liten obetald räkning kan eskalera till att bli en skuld hos Kronofogden. Det är viktigt att ta räkningar och påminnelser på allvar och att agera snabbt om man hamnar i en situation där man inte kan betala en skuld i tid. Att ignorera eller undvika problemet kan leda till allvarliga konsekvenser som bara växer och växer.

Kom ihåg att Kronofogden är inte där för att vara elak mot privatpersoner, utan för att se till att skulder blir betalda.

Dessa kan rapportera dig till Kronofogden

 • Banker och kreditinstitut: Om du inte betalar dina skulder till en bank eller ett kreditinstitut kan de rapportera dig till Kronofogden för att driva in de obetalda beloppen.

 • Inkassoföretag: Inkassoföretag specialiserar sig på att driva in obetalda skulder åt andra företag och organisationer. Om de inte lyckas få dig att betala kan de skicka ärendet till Kronofogden för vidare åtgärder.

 • Företag: Företag kan anmäla en skuld till Kronofogden om man inte betalar för produkter eller tjänster enligt avtal.

 • Privatpersoner: Privatpersoner kan anmäla en skuld till Kronofogden om de har ett avtal med dig och du inte uppfyller dina betalningsförpliktelser, till exempel om du hyr någons lägenhet i andrahand och du inte betalar hyran.

Det är viktigt att komma ihåg att Kronofogden bara kan ingripa om det finns en laglig grund för att driva in skulden. Detta innebär att det måste finnas ett giltigt skuldebrev eller domstolsbeslut som stöder kravet. Till exempel om du som privatperson lånar ut en stor summa pengar till en vän, då är det viktigt att ni till exempel skriver ett avtal, kontrakt eller liknande som sedan kan användas om låntagaren inte betalar tillbaka sin skuld.

Så länge lagras informationen

Information om obetalda skulder och betalningsanmärkningar lagras i Kronofogdens register under en viss tidsperiod beroende på omständigheterna:

 • Privatperson – tre år

 • Juridisk person – fem år

 • Privatperson med skuldsanering – fem år från dagen då skuldsaneringen inleddes

 • Företagare med skuldsanering – tre år

Påverkan på kreditvärdigheten

Att ha en betalningsanmärkning eller skulder registrerade hos Kronofogden kan påverka din kreditvärdighet negativt. Många banker och andra finansiella institutioner använder sig av kreditupplysningsföretag för att bedöma en persons eller företags kreditvärdighet innan de beviljar lån eller andra finansiella tjänster.

När långivare, hyresvärdar eller liknande ser att du har en eller flera betalningsanmärkningar hos Kronofogden så innebär det en större risk för dem. Följden blir att det kan bli svårare för dig att få lån, krediter eller hyreskontrakt. Om du blir beviljad så kan det i stället innebära att du får ett erbjudande med högre räntor och sämre lånevillkor. Det är därför viktigt att undvika att få betalningsanmärkningar och att försöka hålla god kontroll över sin ekonomi.

I slutändan är Kronofogden en viktig del av den svenska ekonomin och rättsväsendet. Dess roll är att säkerställa att skulder betalas och kan ge en hjälpande hand när man behöver skuldsanering. Genom att förstå hur Kronofogden fungerar och hur dess beslut kan påverka ens ekonomiska situation kan man bättre hantera och undvika ekonomiska problem i framtiden.

FAQ

 • Vem kan rapportera en skuld till Kronofogden?

Banker, kreditinstitut, inkassoföretag, företag och privatpersoner kan rapportera en skuld till Kronofogden om den inte betalas enligt avtal.

 • Kan Kronofogden ta hela min lön när de gör utmätning?

Nej, när Kronofogden gör en löneutmätning så får du behålla ett existensminimum/förbehållsbelopp för att kunna klara dig. Det är olika faktorer som påverkar hur mycket Kronofogden räknar fram att du får behålla.

 • Vad är skillnaden mellan löneutmätning och avhysning?

Löneutmätning innebär att en del av en persons lön dras av för att betala en skuld, medan avhysning innebär att personen blir avhyst från sin bostad eller lokal på grund av obetalda skulder kopplade till boendet.

 • Vad är syftet med skuldsanering hos Kronofogden?

Syftet med skuldsanering är att ge personer med stora skulder och ekonomiska svårigheter möjlighet att omstrukturera eller minska sina skulder för att kunna få en ny start ekonomiskt.

 • Vad kan Kronofogden inte utmäta?

Sådant som din familj behöver för att klara sig utmäts inte, som till exempel kläder, möbler eller utrustning för personer med funktionsnedsättning. Det kan vara olika från fall till fall.

Författare :
Emil Kjær
Emil Kjær
General Manager

Emil använder sin expertis för att göra skillnad i finanssektorn. Han är utbildad på Syddansk Universitet och har varit General Manager på Intelligent Banker sedan 2013. Han har i sitt arbete hjälpt över 100 000 svenskar med deras finansiella behov.

Relaterade artiklar

2 april 2024
Betalningsanmärkning - Vad är det och hur undviker du det?
Lär dig att förebygga betalningsanmärkningar och undvik Kronofogdens påverkan på din kreditvärdighet. Förstå vad betalningsanmärkningar är och vad du kan göra n
Läs mer
12 mars 2024
Små enkla steg för att bli skuldfri snabbare
Utforska beprövade strategier för att övervinna skulder snabbare. Ta kontroll över din ekonomi nu genom att lära dig enkla, effektiva steg till ekonomisk frihet
Läs mer
29 januari 2024
Guide till UC - Allt du behöver veta
Lär dig mer om vad UC är och hur det fungerar. Få information om din UC-score och hur den påverkar dig. Hitta långivarna som erbjuder UC-fria lån redan idag.
Läs mer
Copyright © 2024 Moneezy - All Rights Reserved