Finansiella institutioner

Innehållsförteckning

Share
Tweet
Share

Det är nästan omöjligt att undgå finansiella institutioner. Speciellt i nutidens samhälle där majoriteten av transaktioner görs online. Oavsett om du shoppar online, löser in en check eller beställer förbruksvaror så behöver du pengar – och därmed även finansiella institutioner. Finansinstitut är de som erbjuder sina kunder en form för finansiell service. Dessa är verksamheter såsom banker, försäkringssällskap och investeringsföreningar. Gemensamt för dem alla är att deras tjänster omfattar något som har med pengar och kapital att göra. Om det så är inlåning, utlåning, försäkring, riskskydd eller liknande. 

Det finns flera olika finansiella institutioner och var och en av dem erbjuder olika tjänster. Därför är det viktigt att känna till specifikationerna för dessa finansinstitut.

I den här artikeln introducerar vi dig för några av finansinstituten samt förklarar deras roll i förhållande till din privatekonomi.

Banker

Riksbanken är Sveriges statligt ägda centralbank. De ser till att den svenska kronan behåller sitt värde över tid och att betalningar sker både säkert och effektivt. Riksbanken kan ses som ett slags övervakningssystem för det svenska banksystemet. De analyserar det finansiella systemet när det kommer till både risker och sårbarhet, speciellt när det kommer till storbankerna. Dessutom fungerar de som alla andra svenska bankers bank. Kort och gott innebär det att Riksbanken kan låna ut pengar (Centralbankspengar) till andra banker, som de så efterföljande kan använda till utlåning.

De så kallade svenska storbankerna är Nordea, Danske Bank, SEB, Handelsbanken och Swedbank. Bankernas primära funktion är deras aktivitet inom inlåning och utlåning. Majoriteten av bankerna erbjuder även finansiella lösningar till entreprenörer samt rådgivning angående köp och sälj på börsen.

Riksbanken kan ses som bankernas överordnad och de andra bankerna tillpassar sig Riksbanken i vissa avseenden. Ett exempel på detta är styrräntan, vilket är räntan som styr vilken ränta de andra bankerna får när de placerar eller lånar pengar hos Riksbanken. Styrräntan är ett redskap Riksbanken använder för att kunna upprätthålla pengarnas värde. Men det är även viktigt att poängtera att bankerna är enskilda och självständiga enheter.

Förutom Riksbankens inflytande på resterande banker så har även Finansinspektionen (FI) en viktig funktion när det kommer till bankernas verksamhet. FI är myndigheten som övervakar att både banker och andra företag på finansmarknaden följer de uppsatta reglerna för bank- och kreditmarknaden.

En av bankernas huvuduppgifter är som sagt att låna ut pengar till privatpersoner och företag. Men var får bankerna pengarna från?

Banker får sitt kapital från olika håll: 

  • Eget kapital 

  • Utlåning av pengar 

  • Privatpersoners pengainnehav hos banken 

  • Lån från kapitalmarknaden (t.ex. obligationer) 

  • Centralbankspengar från Riksbanken 

Det kanske låter lite märkligt att bankerna får in pengar genom att låna ut pengar… men faktum är att det faktiskt är tillfället! Låt oss säga att du tar ett lån hos din bank för att köpa en bostad. Då kommer du få en skuld hos banken med tillhörande ränta. Säljaren å andra sidan kommer få pengar för bostaden. När säljaren efterföljande sätter in de pengarna på sitt bankkonto så rullar det alltså in en summa på bankens konto. 

När du lånar pengar från banker är dina lånemöjligheter – precis som vid online lån – tillknutna din kreditscore. Din kreditscore är värdet du får när en bank/långivare tar en kreditupplysning och som anger din kreditvärdighet. Kreditvärdigheten avspeglar ditt generella ekonomiska beteende vilket därför har en inflytning på hur mycket pengar banken är villig att låna dig. 

Finansiella institutioner utanför banksektorn

Icke-bankverksamheter, så kallade Non-bank Financial Institutions (NBFI’er), är finansinstitut som inte har en fullständig banklicens. Härunder har vi lån- och kreditgivare som erbjuder online lån. Både banken och långivaren erbjuder alltså utlåning, men långivaren har nödvändigtvis inte en banklicens. De konventionella bankerna erbjuder ofta många andra tjänster utöver just utlåning. Lån- och kreditgivare kan självklart också erbjuda andra tjänster i tillägg till utlåning, men det är primärt lån de är associerade med. 

Men vad finns det för andra skillnader mellan bankerna och dessa icke-bankverksamheter? Lån-/kreditgivare har som regel lite mer flexibla villkor. De erbjuder allt från mindre snabb- och smslån till större privatlån eller företagslån. Återbetalningen av dessa lån är typiskt väldigt flexibel när det kommer till både att justera återbetalningstiden eller återbetala större delar av beloppet på en gång. Det är dock viktigt att komma ihåg att räntan för dessa lån ofta är högre. 

Vilka fördelar finns det med att låna pengar från en icke-bankverksamhet?
  • Snabb och smidig ansökningsprocess online. 

  • Flexibilitet: du kan oftast ansöka dygnets alla timmar! 

  • Kortare svarstid och utbetalning inom kort.

Ovanstående punkter är några av orsakerna till att online finansiering kan vara ett bra alternativ vid oförutsedda kostnader och extra utgifter – det vill säga situationer som uppstår från klarblå himmel och som måste hanteras relativt omgående. Det är självklart viktigt att du kommer ihåg att ett lån, hos bank eller icke-bank, fortfarande är just det: ett lån. Lånet ska återbetalas och det ska du ha koll på redan innan du ansöker. 

Försäkringssällskap

Vad har försäkringar med finansinstitutioner att göra kanske du tänker nu? Jo, orsaken till att dessa verksamheter som arbetar med försäkrings- och pensionsfonder också räknas till finansinstituten är att de administrerar pengarna de investerar. Varje enskild försäkringspolicy och pensionsfond är med andra ord ett slags finansiellt kretslopp.

När pengar ska utbetalas kommer pengarna som behövs tas från detta kretslopp och det är nästintill ett ändlöst omlopp eftersom allt fler väljer den här typen finansiella produkter. Detta oavsett om det handlar om en liv-, hushålls-, eller reseförsäkring. 

Varför ska du ha en försäkring? Försäkringar är din säkerhet och det ger dig möjligheten att leva ditt liv i vetskapen om att kostnader i förbindelse med en olycka, sjukdom eller liknande kan täckas. 

Finansinstituten erbjuder olika fördelar till dig som mottagare. Det kan därför vara en stor fördel att du känner till instituten som du använder dig av i din vardag. Det kan likaledes vara en bra idé att du undersöker dina valmöjligheter på marknaden inom varje område, till exempel innan du ansöker om ett snabblån eller skaffar en försäkring. Hitta det som passar bäst till dig och din situation.

Författare :
Emil Kjær
Emil Kjær
General Manager

Emil använder sin expertis för att göra skillnad i finanssektorn. Han är utbildad på Syddansk Universitet och har varit General Manager på Intelligent Banker sedan 2013. Han har i sitt arbete hjälpt över 100 000 svenskar med deras finansiella behov.

Copyright © 2024 Moneezy - All Rights Reserved