Gemensamt bankkonto: För- och nackdelar

Innehållsförteckning

Share
Tweet
Share

Vad är ett gemensamt bankkonto?

Ett gemensamt bankkonto kan enklast definieras som ett bankkonto som delas mellan två eller flera individer. Det är oftast par som delar bankkonton, men det förekommer även mellan släktingar och affärspartners som har ett gott förtroende för varandra. Dessa bankkonton används vanligtvis för att betala räkningar, deponera lönecheckar eller spara till semestern. Samtliga kontoinnehavare har likvärdigt förfogande över tillgångarna. Detta innebär att alla kontoinnehavare kan ta ut kontanter, skriva checkar och göra betalningar online. Därför delar de också samma ansvar över dessa konton (till exempel eventuella avgifter eller kostnader). 

Det är viktigt att notera att transaktioner som görs via ett gemensamt konto kan kräva en underskrift av en eller alla parter, vilket kan ses genom att kolla på bankkontots titel. Är det ett ”och” mellan innehavarnas namn måste alla parter underskriva för att få tillgång till medlen, om "eller" placeras mellan kontoinnehavarens namn behöver endast en part underteckna. 

Så här fungerar gemensamma bankkonton

Gemensamma bankkonton fungerar egentligen precis som vanliga standardkonton. Den enda skillnaden är alltså att två eller flera personer har tillgång till kontot. Ett gemensamt bankkonto kan upprättas permanent, till exempel ett konto för dig och din partner där era löner sätts in. Du har också möjlighet att skapa ett tillfälligt bankkonto om det behövs. Ett tillfälligt bankkonto är mer relevant om du och din partner enbart ska ha delad ekonomi på kortare sikt. 

Gemensamma konton inkluderar:

 • Kreditkort

 • Insättningskonton (inklusive check- och sparkonton)

 • Lån

 • Bolån

 • Kreditlinjer

 • Andra bankprodukter

Alla personer som står skrivna på bankkontot har rätt att använda alla produkter fullt ut, men de delar såklart även ansvaret för att täcka eventuella avgifter eller kostnader. 

För- och nackdelar med att ha ett gemensamt bankkonto

Här nedan har vi listat några av för- och nackdelarna med att ha ett gemensamt bankkonto för att ge dig en överblick: 

Fördelar 
 • Lättare att öppna bankkonton: Genom att ha era pengar på samma ställe kan du och din partner kringgå eventuella krav om minimisaldon och samtidigt ta del av fördelarna med kontot. 

 • Enkelt att betala räkningar: Har ni ett gemensamt bankkonto för att betala fasta utgifter, såsom hyra, amortering och el- eller interneträkningar är det mycket smidigare om ni delar ett bankkonto. Då slipper ni överföra fram och tillbaka sinsemellan varje månad. 

 • Transparens: Ett delat bankkonto skapar full transparens för alla involverade parter eftersom alla kommer kunna se vart pengar går. Du och din partner kommer att få en överblick över era gemensamma utgifter och du kommer aldrig att vara i tvivel om huruvida dina pengar spenderas på saker du inte samtycker till. 

 • Ger en känsla av samhörighet: Det delade ansvaret ni har när ni har ett gemensamt konto ger en känsla av samhörighet i ert förhållande. 

 • Delad åtkomst = delat ansvar: I vissa fall kan det vara fördelaktigt att ge en tredje part auktorisation till ett bankkonto för att kunna sköta inbetalningar eller andra bank aktiviteter. Till exempel, om äldre personer ger sina barn tillgång till bankkontona för att de ska kunna hjälpa till med att säkerställa att alla räkningar betalas i tid. 

Nackdelar
 • Brist på kontroll: Du kan inte kontrollera hur din partner väljer att spendera era pengar. Detta kan bli ett problem om den ena parten har svårt att styra sina utgiftsvanor eftersom det kan påverka den samlade ekonomiska balansen. Den ena parten kan inte heller bestrida den andras uttag eller transaktioner med banken eftersom ni är listade som en gemensam kontoinnehavare. 

 • Brist på integritet: Eftersom din partner kommer kunna se alla dina utgifter så kan du riskera att få en känsla av brist på integritet. Till exempel kan du inte köpa några överraskningspresenter till din partner med ert gemensamma konto eftersom det blir synligt även för den andra personen. 

 • Ansvar för andras handlingar: Med gemensamma bankkonton är alla parter med tillgång ansvariga för eventuella avgifter. Om din partner spenderar hela krediten på ert gemensamma kreditkort så är du lika ansvarig för att betala tillbaka det. 

 • Påverkar förhållandet: Tyvärr finns det alltid en risk att den ekonomiska aspekten påverkar ett förhållande negativt. Mindre dispyter eller delade meningar kan resultera i större problem och konflikter.

Hur ni öppnar ett gemensamt bankkonto

Själva processen för att öppna ett gemensamt bankkonto är snarlik den för att öppna ett enskilt konto. Du eller din partner börjar med att kontakta banken för att höra mer om de tillgängliga alternativen. I vissa fall kan du till och med lägga till en annan användare i ditt redan befintliga konto. Era alternativ kommer an på den specifika bankens interna policy. För att skapa ett gemensamt konto måste både du och din partner tillhandahålla information och personliga identitetshandlingar. Om det krävs ett bankbesök måste ni båda åka dit tillsammans. 

När ni har konfigurerat bankkontot ska ni bestämma hur ni vill hantera och övervaka det. Ni kan välja om ni vill registrera en internetbank, vem av er (eller båda) som ska ta emot kontomeddelanden och om ni ska ha delade eller individuella online bank profiler. 

Vad är rätt beslut för dig?

Om ett gemensamt bankkonto är det bästa beslutet för dig beror på dina personliga behov och preferenser. Det gemensamma bankkontot kan användas till många saker, bland annat till gemensamma fasta inbetalningar eller sparande – här kan du läsa mer om 5 enkla spartips i vardagen.

Om du är intresserad av att öppna ett gemensamt konto med en annan person bör du tänka igenom det ordentligt innan du fattar ett beslut. I alla förhållanden, oavsett hur bra de må vara, kan pengar och delad ekonomi vara ett stort steg som kan ha inflytande på dynamiken. Innan ni öppnar ett bankkonto tillsammans är det därför viktigt att se till att du och din partner är på samma våglängd. För att få ett gemensamt konto att fungera bäst möjligt måste du lita på din partner, fokusera på bra kommunikation och vara medveten om alla dina alternativ. Då kommer nämligen du och din partner eller medkontoinnehavare kunna hitta rätt konto för er! 

Författare :
Emil Kjær
Emil Kjær
General Manager

Emil använder sin expertis för att göra skillnad i finanssektorn. Han är utbildad på Syddansk Universitet och har varit General Manager på Intelligent Banker sedan 2013. Han har i sitt arbete hjälpt över 100 000 svenskar med deras finansiella behov.

Copyright © 2024 Moneezy - All Rights Reserved