Hur du upptäcker ett dåligt lån

Innehållsförteckning

Share
Tweet
Share

Att ansöka om ett online lån bör vara ett genomtänkt beslut, men det kan vara knepigt att navigera i eftersom det finns så många faktorer som påverkar utfallet av ett lån. Hur vet du om ett lån är bra eller dåligt? Vad kännetecknar ett ”dåligt lån”? Detta är viktigt att veta eftersom du bör göra allt du kan för att undvika ett mindre fördelaktigt lån. Dåliga lån kan nämligen ha negativa konsekvenser för din privatekonomi och din kreditpoäng.

Fortsätt läsa om du är en av dem som undrar vad som kännetecknar ett dåligt lån och hur du ska undvika dem! 

Vad är ett dåligt lån?

Till att börja med ska vi ta en titt på vad som definierar ett ”dåligt lån”. Ett dåligt lån är ett lån som med stor sannolikhet inte återbetalas eller där något går snett i lånprocessen. Kort och gott är det ett lån som snabbt kan förvandlas till en skuld. Vanligtvis avser dåliga lån så kallade osäkra fordringar, vilka är obetalda fakturor eller andra utestående betalningar som ett företag eller låneinstitut har rätt till att få från sina kunder eller andra parter. En fordring anses vara osäker om det finns en betydlig risk för att de inte återbetalas i tid eller inte alls. 

För att kunna undvika ett dåligt lån måste du vara medveten om vad som utgör ett dåligt lån. Det finns en hel del faktorer som kan bidra till att ett lån anses vara "dåligt":

 • Höga räntor

 • Orimliga betalningsvillkor

 • Dolda avgifter och kostnader

 • Dålig transparens och kommunikation

Alla ovanstående faktorer kan potentiellt bidra till att ett lån anses vara ofördelaktigt eller rent av dåligt. Men varför är det egentligen så? Här nedan kommer vi genomgå var och en av dessa faktorer och diskutera varför de är varningssignaler som du bör vara uppmärksam på när du är på jakt efter ett lån. 

Höga räntor

En hög ränta svarar till en hög procentandel av ett lån som du som låntagare måste betala tillbaka till långivaren, utöver det ursprungliga lånebeloppet.

Ett exempel: En hög ränta kan vara räntan på ett snabblån som har en årlig effektiv ränta (ÅER) på cirka 400%. Det innebär att för varje 100 kr som lånas, skulle du som låntagare behöva betala tillbaka 400 kr i räntekostnader under ett år.

Dessa typer av lån med höga räntor är mer benägna att bli så kallade dåliga lån eftersom det ofta kan medföra att du som låntagare kommer behöva kämpa för att göra dina inbetalningar i tid på grund av de höga beloppen. Speciellt om du i tillägg har andra ekonomiska skyldigheter eller skulder. 

Lån med höga räntor (ibland även kallat högkostnadskrediter) har flertalet varningssignaler och red flags som du bör vara medveten om. Räntan har såklart en stor uppenbar betydning för lånekostnaden, men det finns som regel också tillkommande avgifter och övriga kostnader som du måste ta med i beräkningen. Detta kan bland annat vara påminnelseavgifter, kostnader för förskottsbetalningar och uppläggningsavgifter. Dessutom har dessa högkostnadskrediter vanligtvis kortare återbetalningstider än andra typer av lån, vilket gör att de månatliga avbetalningarna blir högre. Det betyder att även om ett mindre lån med snabb utbetalning kan vara lockande i situationer där du behöver pengar snabbt, så är de generellt inte en bra lösning för dig på lång sikt. 

Orimliga återbetalningsvillkor och dålig transparens

Orimliga återbetalningsvillkor avser återbetalningstider för lån som är orättvisa, ohållbara eller på annat sätt skadliga för dig som låntagare.

Ett exempel: Du kanske överväger att ansöka om ett privatlån på 50 000 kr med en ÅER på 50% och en återbetalningstid på 30 dagar. Detta innebär att du ska återbetala 52 083,33 kr (50 000 kr i lånebelopp + 2083,33 kr i ränta) inom 30 dagar. Räntan beräknas enligt följande: 

 • 50% / 12 = 4,1667%

 • 50 000 kr x 4,1667% = 2083,33 kr

Ovanstående exempel har återbetalningsvillkor som är orimliga och högriskfristiga eftersom räntan är hög och återbetalningstiden är alldeles för kort i jämförelse med det stora beloppet som ska återbetalas. Lån med orimliga återbetalningsvillkor gör det svårt för dig som låntagare att sköta återbetalningen, vilket kan resultera i både straffavgifter och en ekonomisk huvudvärk. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att ovanstående räkneexempel enbart är ett väldigt förenklat förhållningssätt till uträkningen och det är inte säkert att den stämmer överens med alla sorters lån och lånevillkor. Om du önskar en mer precis uträkning ska du även ta hänsyn till eventuella avgifter och ränteändringar över tid – utgå från den specifika situationen. 

Dolda avgifter och kostnader

Dolda avgifter och kostnader avser extra kostnader som är förknippade med ett lån, men som du kanske inte har koll på. Det är inte säkert att dessa avgifter framgår tydligt som en del av totalkostnaden för lånet. Du kanske tvingas läsa det finstilta i lånevillkoren för att få öga på dessa kostnader och de kan ha en stor betydning för dina möjligheter att återbetala lånet. De är därför en central del när det kommer till att avslöja ett dåligt lån. Här kommer tre exempel på vanliga dolda avgifter från Experian.com

 • Avgifter för sen betalning: Du kan inte betala i tid och debiteras därför en avgift.

 • Förskottsbetalningsföljder: Om du avbetalar större delar av, eller hela, lånet i förväg riskerar du att behöva betala en avgift för det. Detta eftersom långivaren förlorar ränta på inkomster som skulle tjänas under den återstående låneperioden.

 • Uppläggningsavgift: En engångsavgift som långivaren tar ut för att behandla eller godkänna din ansökan.

Det finns också några fler extra avgifter och kostnader du bör vara medveten om:

 • Administrativa avgifter: Ett samlingsnamn för olika typer avgifter som täcker kostnader för administrativa rutiner och rutinmässiga tjänster som kan uppstå under lånets löptid, såsom avgifter för utskick av fakturor eller påminnelser om förfallna betalningar.

 • Försäkringspremier: Vissa långivare kan kräva att du köper till en försäkring till lånet, t.ex. kreditlivförsäkring, inkomstförsäkring eller betalningsskyddsförsäkring. Du betalar antingen en engångskostnad eller på månads- eller årsbasis.

 • Behandlingsavgifter: Avgifter som debiteras för aktiviteter relaterade till bearbetningen av utvärderingen av låneansökan. Det är typiskt en engångsavgift, t.ex. för att täcka förberedelse av lånedokumentationen, kreditupplysningen samt bedömningen av kreditvärdigheten.

Som du ser finns det många dolda avgifter och kostnader du måste ta hänsyn till om du vill undvika att få ett så kallat dåligt lån. Men förutom ovanstående punkter finns det självklart flera andra saker du måste ha koll på för att snabbt kunna upptäcka ett potentiellt dåligt lån. 

Dålig transparens och kommunikation

Ofördelaktiga lån kännetecknas också av brist på transparens och kommunikation. Om du som låntagare inte är helt införstådd med lånevillkoren kan det potentiellt leda till att du tar ett ogrundat beslut som kan få stora ekonomiska konsekvenser. Det är därför viktigt att kommunikationen är tydlig från långivarens sida, för att undvika missförstånd gällande exempelvis räntor eller återbetalningsvillkor. Det är helt essentiellt att du som låntagare fattar ett välinformerat beslut för att kunna säkerställa en positiv låneupplevelse. God transparens och bra kommunikation bygger förtroende och hjälper dig att undvika oönskade överraskningar. Om du vill undvika ett dåligt lån bör du med andra ord se till att hitta en långivare som erbjuder god kommunikation och transparens. 

Att vara lite extra uppmärksam och betänksam kommer bespara dig onödiga problem – och förhoppningsvis sparar du pengar också!

Det är viktigt att överväga alla ovanstående faktorer när du utvärderar dina lånemöjligheter. Det är viktigt att du vet hur du upptäcker ett dåligt lån eftersom det kan skona dig från betydande ekonomiska problem. Kom även ihåg att din kreditprofil spelar en viktig roll gällande vilken typ av lån som kommer att vara tillgängliga för dig. Du kan läsa mer om hur du förbättrar din kreditvärdighet i den här artikeln. Som låntagare är du ansvarig för att ta kontrollen över din privatekonomi genom att vara vaksam när du tar lån.

Författare :
Emil Kjær
Emil Kjær
General Manager

Emil använder sin expertis för att göra skillnad i finanssektorn. Han är utbildad på Syddansk Universitet och har varit General Manager på Intelligent Banker sedan 2013. Han har i sitt arbete hjälpt över 100 000 svenskar med deras finansiella behov.

Copyright © 2024 Moneezy - All Rights Reserved