Ta reda på vilken sorts investerare du är

Innehållsförteckning

Share
Tweet
Share

Pengar är i ständig rörelse och omlopp. Det är därför naturligt att människor gärna vill investera sina pengar på olika sätt för att försöka få sitt kapital att växa. Möjligheterna är många när det kommer till att investera pengar och här är det A och O att du väljer ett alternativ som du känner dig bekväm med. I den här artikeln diskuterar vi olika investeringsformer för att försöka hjälpa dig att ta reda på vilken sorts investerare du är. 

Vad innebär det att investera pengar?

Att du investerar pengar betyder kort och gott att du avsätter en del av ditt kapital till investeringar, för att i slutändan kunna tjäna pengar i form av avkastning.

Du kan investera pengar löpande varje månad genom att du investerar en del av budgetöverskottet. Eller så kan du investera en klumpsumma när det finns utrymme i din privatekonomi. 

Det finns som tidigare nämnt många olika investeringsformer där några ger avkastning snabbare medan andra kräver mer strategi, omsorg och tålamod. Oavsett vilket är det viktigt att du tänker över dina beslut och försöker göra lite efterforskningar innan du tar ett val. Antingen försöker du hitta information på egen hand eller så kontaktar du en finansiell rådgivare för att få hjälp med att hitta de bästa investeringsmöjligheterna för just dig och din situation. 

Hur tar du reda på vilken sorts investerare du är?

När du försöker ta reda på vilken investeringsprofil just du har bör du ta med flera aspekter i ekvationen. En väsentlig del i det är att överväga din stresstålighet och hur stor risk du är villig att ta. Din risknivå är nämligen med till att avgöra vilken eller vilka investeringsform/-er som passar dig.

Investeringar med låg risk

Investeringar med låg risk innebär investeringar som medför en liten risk att du mister pengarna. Du har alltså större chanser att få avkastning, men vinsten är som regel mindre än om du väljer ett mer högriskalternativ. 

 • Statsobligationer

 • Fastighetsköp

En av dessa lågriskinvesteringar är att handla med statsobligationer. Detta eftersom det inte är särskilt troligt att regeringen, som tillhandahåller den här investeringsformen, går i konkurs.

Ett annat exempel på en investering med låg risk är fastighetsköp. Fastighets-/bostadspriser är relativt stabila och det finns alltid en efterfrågan. Risk och avkastning beror självklart på den enskilda situationen men generellt är det en låg risk, speciellt om ved kontantköp och efterföljande uthyrning. 

Investeringar med medelhög risk

 • Sparkonto

 • Bankinsättningar

Härunder har vi sparkonton och bankinsättningar. Dessa alternativ innebär en lite högre risk än att handla med till exempel statsobligationer eftersom det är större risk att en bank går i konkurs jämfört med staten. Att investera sina pengar på ett sparkonto innebär dock en relativt liten risk och det är först vid en eventuell konkurs som du faktiskt riskerar att förlora pengar. Med det sagt är räntorna på sparkonton inte alltid de som ger den högsta avkastningen. Men det varierar och beror på typ av konto och vilken bank. 

Högriskinvesteringar

Högriskinvesteringarna innebär, som namnet antyder, den största risken, men det är även dessa alternativ som har potential att ge störst avkastning. Du ska alltså vara redo att ta en större risk för att eventuellt få en större vinst. 

 • Aktier

 • Fonder

 • Kryptovalutor

Aktiemarknaden inkluderas i denna kategori och den är i konstant förändring i realtid. Väljer du att ge dig in på aktiemarknaden ska du vara förberedd på att du kommer behöva lägga ner både tid och tålamod. Aktiemarknaden kan vända på en femöring och här gäller det att ha en plan. Det är en bra idé att du försöker sprida ut din risk genom att investera i olika aktier.

Fonder är en annan populär investeringsform som ger möjligheten till större avkastning. Typiskt är det inte lika riskfyllt att handla med fonder som med enskilda aktier. Fonderna rullar ofta på lite mer av sig självt och kräver inte att du håller dig uppdaterad 24/7. Men fonder är fortfarande en högriskinvestering. 

Kryptovalutorna är en annan grupp inom högriskinvesteringarna och denna investeringsform har ökat i popularitet under de senaste åren. Den här marknaden är dock väldigt svingande och det finns flera olika kryptovalutor. Här bör du verkligen försöka sätta dig in i de olika typerna. 

Nu när vi har genomgått de olika investeringskategorierna baserat på risknivå kan du förhoppningsvis bättre identifiera dig med ett passande investeringsalternativ. Är du en mer passiv investerare som gärna lutar sig tillbaka och avvaktar, utan att aktivt ingripa i processen? Eller tillhör du dem som hellre vill engagera dig och som går efter adrenalinkicken du får av att köpa och sälja aktier? 

Beloppet du är villig att investera är en annan aspekt som är med och avgör vilken sorts investerare du är. Vill du investera lite åt gången eller vill du investera större belopp? Här handlar det helt och hållet om att du ska ta utgångspunkt i din egen ekonomiska situation. Hur stort överskott har du och hur mycket pengar har du råd att förlora om investeringen inte går som tänkt? Det är nämligen viktigt att komma ihåg att en investering kan sluta upp med både vinst och förlust. De större beloppen ger som regel också störst vinst, men de bör vägas upp mot risken. Det är en avvägning som beror på den ekonomiska balansen. 

Typer av investerare – en slutsats

Det finns en rad olika sorters investerare och du kan förmodligen relatera till en eller flera av dem. Det är inget som säger att något är bättre än något annat. Överordnat finns det följande huvudkategorier av investeringsprofiler: 

Oerfarna, defensiva investerare – den här gruppen drar sig för att ta risker med sina investeringar. De har inte heller satt sig grundligt in i sina möjligheter och föredrar att ha pengarna tryggt och säkert på bankkontot. 

Analytiska investerare – dessa människor analyserar marknaden noggrant och investerar sällan sina pengar i perioder längre än ett år. De är även lite mer ovilliga att ta stora risker på bakgrund av rädslan att förlora pengar. 

Balanserade investerare – den här gruppen personer analyserar marknaden noggrant och investerar sina pengar förnuftigt, utan att använda alla sina uppbesparingar. De fördrar att investera sina pengar i stabila projekt med en tidshorisont på 3–5 år.

Aktiva investerare – här går man på ständig jakt efter nya potentiella investeringsmöjligheter. Dessa personer har en preferens att investera långsiktigt. De låter typiskt pengar, som de klarar sig utan, växa i lugn och ro i upp till 5 eller 10 år. 

Dynamiska investerare – tillhör man de dynamiska investerarna brukar man investera sina pengar på månatlig basis. De investerar och återinvesterar vinsterna. Dessa personer är väl insatta i marknaden och tänker att deras investeringar ska medföra vinst på lång sikt. 

För att försöka ta reda på vilken av ovanstående grupper du tillhör ska du svara på nedanstående frågor – och du ska vara ärlig mot dig själv: 

 • Över hur lång tid är du villig att investera dina pengar? 

 • Hur mycket pengar är du villig att investera?

 • Hur mycket tid är du villig att lägga ner?

 • Hur ser du på ditt liv (och din ekonomi) de kommande åren?

 • Vilka vinster går du efter? 

 • Har du en plan för båda utfallen som investeringen kan resultera i: vinst eller förlust?

 • Har du en balanserad månadsbudget som du kan investera?

När du väl har bestämt dig för att du vill investera pengar och har kommit fram till vilken investeringsprofil du har så är det bara att komma igång! Att investera dina pengar är ett utmärkt sätt att låta pengarna göra jobbet åt dig.

Befinner du dig däremot i en situation där du är i behov av en ekonomisk hjälpande hand här-och-nu så kan online finansiering vara ett alternativ. Du ska bara komma ihåg att inte ansöka om ett lån du inte klarar av att återbetala. Dessutom är det väldigt fördelaktigt du jämför dina valmöjligheter för att hitta det bästa privatlånet

Författare :
Emil Kjær
Emil Kjær
General Manager

Emil använder sin expertis för att göra skillnad i finanssektorn. Han är utbildad på Syddansk Universitet och har varit General Manager på Intelligent Banker sedan 2013. Han har i sitt arbete hjälpt över 100 000 svenskar med deras finansiella behov.

Copyright © 2024 Moneezy - All Rights Reserved