Vad är kreditpoäng?

Share
Tweet
Share

Lån-/kreditgivare och banker erbjuder låntagare möjligheten att ansöka om ett lån. Att beviljas ett lån är alltså en möjlighet och inte en garanti. Det finns många olika aspekter som en långivare tar hänsyn till vid behandlingen av en låneansökan. För även om lånprocessen till synes är enkel så finns det vissa situationer där det kan vara lite extra svårt att få ansökan godkänd.

Här i Sverige är det, enligt svensk lag, obligatoriskt för alla banker och långivare att ta en kreditupplysning på alla sina kunder. Denna kreditupplysning mynnar ut i en kreditvärdighet som är en av faktorerna som väger tyngst i samband med en låneansökan. 

Vad är en kreditupplysning?

En kreditupplysning är som tidigare nämnt ett obligatoriskt steg i en lånprocess – detta enligt konsumentkreditlagen och lagen om bank- och finansieringsrörelsen. Kreditprövningen görs för både privatpersoner och företag. Förutom att banker och lån- och kreditgivare gör en kreditupplysning i förbindelse med en låneansökan, så görs det även av till exempel företag om du shoppar online och ska betala med faktura. Kreditupplysningen görs hos ett svenskt kreditupplysningsföretag och den mynnar alltså ut i en kreditvärdighet. 

Anledningen till att banker och andra låneinstitut gör en kreditupplysning är för att försäkra sig om att de lånar ut pengar till företag och privatpersoner som mest troligt kommer klara av återbetalningen av det totala lånebeloppet. Kreditupplysningen ger nämligen en bra översiktsbild gällande din ekonomiska situation. Så fort en bank eller en annan lån- eller kreditgivare gör en kreditupplysning på dig kommer du få en kopia med upplysningen skickad till dig. Därmed får du möjligheten att se om informationen i upplysningen stämmer samt vem som har hämtat ut upplysningen.

Skulle en kreditupplysning vara hämtad av ett okänt företag bör du agera på det eftersom det kan vara ett tecken på svindel och ID-kapning. 

Svenska upplysningsföretag

Det finns en rad olika svenska upplysningsföretag som långivare och andra företag använder sig av. De tre vanligaste är Upplysningscentralen (UC), Creditsafe och Bisnode (ägs sedan 2021 av det amerikanska Dun & Bradstreet). Viktigt att poängtera är att upplysningsföretagen i sig själva inte har något att göra med huruvida informationen de ger ut är med till att bevilja eller neka en låneansökan. De fungerar bara som förmedlare och tillhandahåller kreditupplysningarna. 

Vilka kreditupplysningsföretag sparar kreditupplysningarna?

Både UC och Bisnode sparar kreditupplysningar. Denna information kan vara bra att ha i bakhuvudet eftersom det kan påverka kreditvärdigheten – få mer information gällande detta i de efterföljande avsnitt. 

Hur länge syns en kreditupplysning?

12 månader.

Vad är kreditvärdighet?

Kreditupplysningen resulterar som sagt i en kreditvärdighet, vilken är huvudkomponenten av intresse. Kreditvärdigheten i sin tur fungerar som ett kvitto på en persons betalningsförmåga. Kreditvärdigheten kan anges som en poäng, ett kreditbetyg (även kallat UC-score hos Upplysningscentralen). Det är storleken på kreditvärdigheten som i allra högsta grad är med till att bestämma om en låneansökan beviljas. Din kreditvärdighet är något som kan både stiga och falla i olika situationer. Läs mer om orsaker till ändrad kreditvärdighet längre ned i denna text. 

Hur fungerar kreditpoäng?

Kreditupplysningen, som genererar kreditvärdigheten, utgörs av flera olika beståndsdelar. Generellt är det personliga uppgifter och information relaterat din ekonomiska situation. Innehållet och poängssystemet varierar dock till viss grad mellan de olika upplysningsföretagen. Här nedan finns information om de olika kreditupplysningsföretagen.

En samlad översikt med faktorer som ofta är inkluderade:

 • Personuppgifter (namn, personnummer, adress) 

 • Betalningsanmärkningar och skuldsaldo hos Kronofogden 

 • Inkomst 

 • Fastighetsinnehav

 • Fastighetsägande 

 • Årsredovisningar 

 • Bedrägerikontroll 

 • Skatter och avgifter 

 • Äktenskapsförord

 • Tidigare förfrågningar, osv.

Upplysningscentralen (UC)

UC tillhandahåller kreditupplysningar för både företag och privatpersoner. En kreditupplysning hos UC sparas i ett år. De erbjuder följande utbud (detaljer om nedanstående alternativ finns att tillgå på deras hemsida): 

 • Mikroupplysning: för privatpersoner. Den här kreditupplysningen är inte lika omfattande när det kommer till innehållet. Uppgifterna inkluderar personuppgifter och information från Kronofogden. 

 • Personupplysning: för privatpersoner. Den här kreditupplysningen är mer omfattande än Mikroupplysningen och används när större bedömningar ska göras av lån- eller kreditgivare. 

 • UC Mikro: för företag. En mindre kreditupplysning på aktiebolag, för en mindre kontroll. 

 • UC Mini: för företag. En kreditupplysning som är mindre än UC Standard.

 • UC Standard: för företag. En fullständig kreditupplysning på aktiebolag för att få en helhetsbild. Den innehåller mer täckande information jämfört med UC Mini. 

 • UC Risk: En kreditbedömning med en unik riskklass från UC. Den här kreditupplysningen fokuserar på riskbedömningen. 

 • Internationell företagsupplysning: för företag. Creditsafe erbjuder upplysningar på företag i Norden samt i de flesta europeiska länderna. 

Creditsafe

Creditsafe erbjuder tre olika sorters kreditupplysningar (detaljer om nedanstående alternativ finns att tillgå på deras hemsida): 

 • Kreditupplysning företag: är möjligt för alla svenskregistrerade företag. 

 • Kreditupplysning person: för personer över 15 år som är folkbokförda i Sverige. 

 • Kreditupplysning utland: är möjligt för 365 miljoner företag i över 160 länder. 

Bisnode (nu Dun & Bradstreet)

Bisnode sparar kreditupplysningar i ett år och de erbjuder upplysningar på både privatpersoner och företag. De använder olika ratings till de olika fokusgrupperna. 

Varifrån kommer den data som används för att beräkna kreditvärdigheten?

Informationen som de olika upplysningscentralerna baserar kreditupplysningen på varierar som sagt mellan de olika aktörerna. Men varifrån kommer egentligen informationen de använder? Informationen kommer egentligen från flera olika källor, såsom Statens personadressregister (SPAR), Kronofogden, Skatteverket, Tingsrätten, Bolagsverket, CSN, bankerna, årsredovisningar, SCB m.fl. 

Vad kan medföra en dålig kreditvärdighet?

En låg kreditpoäng kan som sagt leda till att banker eller andra låneinstitut inte beviljar låneansökan överhuvudtaget, eller bara godkänner ett belopp som är lägre än det du faktiskt önskade. Orsakerna är många och alla banker och lån-/kreditinstitut kan väga informationen olika.

Några exempel på faktorer som kan ge en sämre kreditvärdighet:

 • Många smålån och krediter från tidigare.

 • Aktiva betalningsanmärkningar eller skuldsaldo hos Kronofogden.

 • Ingen eller låg inkomst.

 • Andra aspekter som kan indikera en risk för drastiska ändringar i din ekonomiska situation.

Förutom att ovanstående punkter påverkar kreditvärdigheten så har dessutom kreditgivarna själva olika krav som de ställer på dig som låntagare för att du överhuvudet ska kunna beviljas ett lån hos dem. Detta kan handla om till exempel inkomstkrav, ålderskrav och förekomst av betalningsanmärkningar. 

Vad innebär en bra kreditpoäng?

De olika upplysningscentralerna beräknar kreditpoängen på olika sätt och det finns därför inte ett enda svar på vad en bra kreditscore är. Här kommer en översikt med de olika poängen hos UC, Creditsafe och Bisnode för att få ett ungefärligt mått på kreditvärdigheten:

UC

Kreditpoängen (UC-scoren) är 1 – 999. En bra UC-score börjar på 559 – 634, en mycket bra UC-score är 635 – 744 och en utmärkt poäng är 745 – 999. Dessa poäng kommer också med en UC Riskprognos (utefter en riskprognos UC skala) som minskar ju högre score man har. 

Bisnode (Dun & Bradstreet)

Privatpersoner: Bisnode score skala går från 1 – 10, där en högre poäng är kopplad till bättre chanser att beviljas lån. Dessa poäng uppdelas i fyra intervaller där 5 – 7 motsvarar ”Kreditvärdig” och 8 – 10 motsvarar en ”God Kreditvärdighet”. De fyra intervallerna startar först på 1 eftersom 0 svarar till att en kreditvärdighet inte kan ges till vidkommande. 

Företag: här använder sig Bisnode av en AAA-rating. Detta ger en god bild av företaget i frågas kreditvärdighet, både i nutid och på medellång sikt. 

Creditsafe

Kreditpoängen är 1 – 100, där en högre poäng är kopplad till bättre chanser att beviljas lån. Creditsafe arbetar med en rating för kreditvärdigheten av företag och en scoring för privatpersoners kreditvärdighet. Ratingen har en bedömningsskala på 0 till 100 uppdelad i fem intervaller medan skalan för Creditsafe scoring är uppdelad i fyra intervall. 

Vad kan du göra för att försöka få en så bra kreditvärdighet som möjligt?

Ett helt centralt element i låntagande är att vara realistisk omkring vilket lån du väljer. Både när det kommer till lånebelopp och återbetalningstid. Kom ihåg att båda aspekter har betydning för skuldsättningen som lånet medför. Det är därför viktigt att försöka hitta ett alternativ som matchar just dina behov, utan att vare sig underskatta eller överskatta dem. 

Men, precis som tidigare nämnt så kan din kreditvärdighet både öka och minska. I det stora hela handlar det egentligen om att försöka upprätthålla en god privatekonomi. Men, vad kan du göra för att bli mer kreditvärdig och hur får man en bättre kreditvärdighet?

Mer specifika fokuspunkter gällande att förbättra kreditvärdigheten:

 • Ansök inte om lån du rent faktiskt inte behöver, ”bara för att”.

 • Undvik onödiga kreditupplysningar.

 • Samla dina aktiva smålån och krediter till ett enda lån.

 • Försök rensa ut bland eventuella krediter som du inte använder.

 • Sköt återbetalningen och betala räkningarna i tid.

Det finns många olika sätt för att undvika onödiga kreditupplysningar. Att inte ansöka om onödiga lån och krediter är självklart ett av dem. Ett annat sätt kan vara att ansöka om lån via en låneförmedlare. Det innebär att du skickar en ansökan till en låneförmedlare som skickar ansökan vidare till de långivare som de samarbetar med. En enda ansökan betyder även en enstaka kreditupplysning och därmed en mindre påverkan på din kreditvärdighet. Ytterligare ett alternativ är att ansöka om ett lån utan UC (läs mer om det här nedan). 

Nu kanske du frågar dig själv något i stil med ”kan man ta en UC på sig själv?” och ”kan jag kolla min kreditvärdighet?”. Om du vill veta din kreditvärdighet redan innan du ansöker om ett lån kan du med fördel gå till de olika upplysningscentralernas hemsidor för att få en kreditupplysning på dig själv via kreditkollen. Det sker helt utan registreringar och det finns alternativ för att få en gratis kreditupplysning. De erbjuder även lösningar för att kunna följa utvecklingen av sin kreditvärdighet. 

Låna utan UC

De flesta har nog hört talas om att ”låna utan uc”. Men vet du vad det egentligen betyder att ansöka om ett lån utan UC? Det ligger kanske lite i namnet, men kort och gott betyder det att du ansöker om ett lån där kreditupplysningen inte tas hos UC. Det kan vara hos en långivare som använder sig av till exempel Creditsafe. Att låna utan UC betyder alltså inte att du undgår en kreditupplysning helt och hållet eftersom det fortfarande krävs enligt lag. Men du kan i gengäld upprätthålla din kreditvärdighet eftersom flera kreditupplysningar hos UC kan sänka den. 

Skillnaden mellan UC & Bisnode

Som tidigare nämnt så sparar både UC och Bisnode kreditupplysningar i 12 månader. Det innebär även att fler kreditupplysningar hos respektive upplysningsföretag påverkar kreditvärdigheten. En viktig skillnad mellan de två är dock att UC har information om aktiva lån och krediter som har tagits med en upplysning hos dem. Att de kan se aktiva lån och krediter är ännu en faktor som kan sänka din UC-score. Bisnode däremot ser inte befintliga krediter och det påverkar därför inte din Bisnode score hos dem. 

Författare :
Emil Kjær
Emil Kjær
General Manager

Emil använder sin expertis för att göra skillnad i finanssektorn. Han är utbildad på Syddansk Universitet och har varit General Manager på Intelligent Banker sedan 2013. Han har i sitt arbete hjälpt över 100 000 svenskar med deras finansiella behov.

Copyright © 2024 Moneezy - All Rights Reserved