Så förhandlar du din lön

Share
Tweet
Share

Börjar det bli dags att förhandla lönen? Enligt ett studie publicerad på cnbc.com begär endast 29% av de anställda en löneförhandling på sin nuvarande arbetsplats. Orsaken till detta är först och främst rädslor, såsom rädslan för det okända eller bekymringen att skada förhållandet med chefer eller kollegor på arbetsplatsen. Samtidigt hävdar 84% av de som faktiskt hade modet att inleda en sådan diskussion att de fick löneökningar som till och med var 20% högre än förväntat. 

I den här artikeln kan du läsa om olika tips och trix när det kommer till löneförhandling och vad du bör tänka på – god läsning! 

Lönesamtal vs. Löneförhandling

I stora drag används termerna lönesamtal och löneförhandling för att beskriva samma sak: att bestämma din löneökning. Men går vi ner lite mer i detaljer är lönesamtal ofta något du har rätt till på en arbetsplats, medan en löneförhandling bara äger rum om din arbetsgivare går med på det. 

Vad innebär en omförhandling av lönen?

Att förhandla lönen innebär kort och gott att du försöker höja din lön.

En löneförhandling är egentligen inget annat än en diskussion mellan dig och en representant för företaget, vanligtvis din chef eller direkta överordnade, gällande om du ska stiga i lön. Denna diskussion kan äga rum ansikte mot ansikte eller virtuellt (muntligt eller skriftligt).

Det finns en del att tänka på i förbindelse med en löneförhandling, här kommer några essentiella aspekter:

 • Sätt upp mål för din nya lön – steg ett är att du ska ha en klar uppfattning om vilken lönenivå du förväntar dig. Det kan vara en fördel att sätta upp ett spann mellan minimumbeloppet och drömlönen. Det brukar även vara en god strategi att lägga sig en bit över det reella önskemålet för att ha lite svängrum i själva förhandlingen. 

 • Bygg en hypotes – du måste ha några solida argument redo som motiverar den nödvändiga löneökningen. 

 • Förbered svar på eventuella frågor – det är inte alltid nog med en handfull starka argument, det är en relativt stor risk att du kommer att stöta på lite motstånd från arbetsgivaren. Det är därför viktigt att du är beredd med relevanta svar på eventuella uppföljningsfrågor. 

 • Förhandlingen – det är en fin balans mellan att inte vara allt för bestämd, men inte heller för flexibel. Du ska självklart stå på dig, men du ska även veta när det är bättre att ta ett steg tillbaka. Vad väger tyngst; själva jobbet eller lönen? 

Vilka argument ska du förbereda inför ett lönesamtal?

Något av det viktigaste du bör ta med dig till en löneförhandling är en positiv inställning och en ordentlig portion självförtroende. Det finns även en del specifika argument du kan bringa på bordet för att öka dina chanser att få den önskade löneökningen. Gemensamt för många av strategierna är att utgå från resultat. Här är några exempel: 

 • När du tillför nya och lönsamma samarbeten eller kontrakt till företaget betyder det även att du är en värdefull medarbetare. Med utgångspunkt i detta kan du till exempel nämna att du både långsiktigt bidrar till förvärvet av nya kunder samt till expansionen av företaget.

 • Har du fått fler arbetsuppgifter som sträcker sig utöver din arbetsbeskrivning har du möjligheten att poängtera detta och argumentera för att det även borde avspeglas i din lön. 

 • Om du har varit ansvarig för att driva ett viktigt projekt och slutförde det problemfritt, är det ytterligare något du med fördel kan ta upp. Huvudargumentet i det här fallet är att du har utvecklat din ledarskapsförmåga och använder dina färdigheter till fullo till förmån för företaget. 

När är bästa tidpunkten för en löneförhandling?

Det finns ingen kort svar på när ett lönesamtal är på sin plats. Det är inte svart eller vitt och det varierar mellan olika arbetsplatser och företag. Här är några exempel på tillfällen som kan vara rätt för dig: 

 • I december eller januari – här har den allmänna löneökningen beviljats på företagsnivå och den tillkännages.  Är du inte nöjd med den erbjudna standardprocenten har du en god möjlighet för att omförhandla din lön.

 • Vid prestationsutvärderingssessionen – om du får bra resultat i prestationsutvärderingen kan du dra nytta av detta för att be om en höjning.

 • Kvartalsvis – det är här företagets finansiella resultat tillkännages. Generellt kontrollerar företagen sina resultatindikatorer kvartalsvis, vilket kan ge dig möjlighet att förbättra din lönenivå. Till exempel; om företaget uppnådde goda resultat och uppfyllde alla föreslagna mål under årets första tre kvartal, kan du inleda en diskussion i oktober för att omförhandla lönen.

 • I slutet av ett viktigt utvecklingsprojekt – företag kan utvecklas genom att ta över mindre företag inom samma verksamhetsområde. En sådan process är mycket komplex och sätter ganska stor press på de anställda. I slutet av ett sådant projekt kan du med fördel försöka få en löneökning.

Vilka fördelar har en löneförhöjning för dig?

Förutom den uppenbara och väldigt konkreta fördelen med mer pengar på kontot varje månad så kan en löneförhandling även ge dig andra fördelar.

Fördelar
 • Ökat förtroende för dina egna styrkor – lyckas du förhandla dig till lönehöjningen du önskar kommer du automatiskt få ett ökat självförtroende. Det är helt enkelt bara en självförtroende boost att uppnå ett personligt mål. 

 • Ökad arbetsprestation – bara för att du får löneförhöjningen du har jobbat emot betyder det inte att du bara ska luta dig tillbaka och åka med. Tvärtemot kommer en löneförhöjning förmodligen göra att du känner att ditt arbete uppskattas, vilket kommer ge dig ännu mer energi till att skruva upp en växel. 

Förutom ovanstående punkter kan en löneförhöjning dessutom hjälpa dig att komma ett steg närmare livet du gärna vill leva. Vi vet allesammans att sann lycka inte kan köpas för pengar. Men vi kan inte heller sticka under stolen med att det kan ha en inverkan på vår livskvalitet när det kommer till materiella och rent praktiska ting. Låt oss säga att du du till exempel planerar att köpa en ny bostad. Alla vet vi att bostadsköp för många är den största investeringen i livet. Med hjälp av en löneökning kommer sparandet gå lite snabbare och vägen till kontantinsatsen, ett beviljat bolån och tiden till att få nycklarna i handen blir alla lite kortare. 

Oavsett anledningen till att du önskar en löneförhöjning; glöm inte att förbereda dig och ha några specifika argument i bakfickan. Det kan kännas både gränsöverskridande och skrämmande att gå in till ett lönesamtal eller efterfråga en löneförhandling – speciellt första gången. En central del i processen är därför att du förbereder dig så att du känner att du står stadigt. Hur tror du att löneförhandlingssamtalet med din arbetsgivare kommer att gå? 

Författare :
Emil Kjær
Emil Kjær
General Manager

Emil använder sin expertis för att göra skillnad i finanssektorn. Han är utbildad på Syddansk Universitet och har varit General Manager på Intelligent Banker sedan 2013. Han har i sitt arbete hjälpt över 100 000 svenskar med deras finansiella behov.

Copyright © 2024 Moneezy - All Rights Reserved