Höjd ränta på studielånet – Allt du behöver veta

Share
Tweet
Share

Här i Sverige är vi, jämfört med i många andra länder, priviligierade när det kommer till möjligheten till utbildning – det gäller grundskolan, gymnasiet och vidaregående utbildning. En betydande komponent i maskineriet som gör det möjligt är CSN (Centrala Studiestödsnämnden) och studiestödet. Syftet med studiestödet är att alla i Sverige ska ha samma förutsättningar att kunna studera, oavsett social, geografisk och ekonomisk bakgrund. 

CSN arbetar egentligen med flera olika sorters ekonomiska medel, men de flesta förbinder nog CSN med just studiemedel och studielån till vidaregående utbildning. CSN har länge varit kända för att ha en väldigt förmånlig ränta på sina studielån – det är även därför som de flesta nog inte har missat att räntan i år 2023 har stigit, men vad har det för betydning för de som har eller ska ansöka om ett studielån? Läs vidare i artikeln för att få mer information! 

CSN som verksamhet

CSN har ca 900 medarbetare, de har sitt huvudkontor i Sundsvall och är verksamma på 11 andra svenska orter.

Överordnat har CSN tre uppgifter: 

 • Sköter hantering och prövning om en person är berättigad studiestöd och körkortslån, samt sköter utbetalningen.

 • Hanterar lånåterbetalningen.

 • Håller koll på- och för statistik kring studiestödsområdet.

Som sagt så förbinder nog de flesta CSN med just studiemedel och -lån till vidaregående utbildning. Men faktum är att de erbjuder ett flertal andra ekonomiska tjänster: 

 • Studiehjälp: till studerande på gymnasiet (16–20 år) 

 • Studiemedel: till studerande på universitetet, högskola, folkhögskola, komvux och gymnasium 

 • Omställningsstudiestöd: för vidareutveckling eller omställning i arbetslivet

 • TUFF-ersättning: föräldrar med barn som har behov för teckenspråk som kommunikation får ersättning till teckenspråksutbildning 

 • Lärlingsersättning: elever med gymnasial lärlingsutbildning får ersättning till måltider och resor 

 • Körkortslån: man kan låna pengar från CSN för att kunna ta ett B-körkort 

Vem bestämmer räntan på studielånet?

Räntan på studielånet från CSN är, precis som många andra typer lån, styrd av flera olika faktorer och kan därför fluktuera. Regeringen beslutar räntan för kommande år i slutet av året. Men hur fastställer staten en ränta? Jo, de tar utgångspunkt i statens upplåningskostnad under de senaste tre åren. Denna upplåningskostnad blir efterföljande subventionerad med 30%. Detta betyder alltså att räntan på studielånet beror på det generella ränteläget i landet. De senaste åren har ränteläget varit lågt vilket även har resulterat i en låg ränta på studielånet. 

Här kommer en uppsummering med räntorna under de senaste åren, som är hämtade från CSN:s hemsida

 • 2013: 1,30% 

 • 2014: 1,20% 

 • 2015: 1% 

 • 2016: 0,60% 

 • 2017: 0,34% 

 • 2018: 0,13%

 • 2019: 0,16% 

 • 2020: 0,16% 

 • 2021: 0,05% 

 • 2022: 0,00% 

Som det ses här ovan så har räntan svingat genom åren men har varit stadigt fallande sedan 2015. 

Den nya räntan på Studielånet

I 2022 beslutade regeringen att räntan på studielån för år 2023 skulle vara 0,59%. Om vi jämför med tidigare år så är räntan nu ett mellanting mellan 2016 och 2017. Den är med andra ord inte lika hög som den var i 2015, men fortfarande högre än flera andra år. 

Räntan på 0,59% utgörs egentligen av två räntor: 

 • Årlig basräntan: 0,14% 

 • Räntepåslaget för 2023: 0,45%

De flesta är med på att den årliga basräntan kan variera, men varifrån kommer egentligen den påslagna räntan? Räntepåslaget är nytt från och med år 2023 och syftet är att täcka för kreditförlusterna på studielån. Detta eftersom ca 5% av låntagarna inte återbetalar sitt studielån, vilket i stället betalas via skattepengar. Detta är ännu en grund till att det är extremt viktigt att, precis som med alla sorters lån, att återbetala sin skuld. 

Hur påverkar den nya räntan dig som studerande?

Räntestigningen påverkar inte studiemedelstorleken, men den påverkar självklart hur mycket du ska återbetala i slutändan. Det är inte bara de som ansöker om ett studielån i 2023 som drabbas av höjningen utan det är alla som har ett studielån från efter år 1988. 

Som regel börjar du återbetala ditt studielån först när du är färdig med studierna. Hur mycket den höjda räntan påverkar din skuld kommer an på hur stort skuldbeloppet är. Har du en skuld på till exempel 50 000 kr så stiger månadskostnaden med 25 kr jämfört med tidigare, medan om skulden är på 500 000 så blir månadskostnaden 246 kr mer. Den reella ökningen beror alltså på storleken på din skuld. 

Återbetalning av din skuld

Precis som för alla andra lånetyper så ska du återbetala själva lånebeloppet och den tillhörande räntan. Är du intresserad av snabbare avbetalning av lånet ska du kontakta CSN, som så beräknar det exakta beloppet du ska inbetala. Det kostar ingenting att avbetala lånet i förväg. 

Har du svårt att sköta återbetalningen av lånet har du även möjlighet för att ansöka om en så kallad nedsättning. Denna möjlighet är tillägnad de som har en låg inkomst eller andra synnerliga skäl som gör det svårt att följa återbetalningsplanen. 

Vad menas med en nedsättning?

En nedsättning innebär att du får lov att avbetala ett mindre belopp under en period.

Avslutningsvis så kan vi i alla fall bli eniga om att räntan på studielånet har stigit en del jämfört med de senaste åren. Men det är viktigt att komma ihåg att räntan fortfarande är låg när vi pratar om lån och studielånet är fortfarande ett förmånligt lån. Det är viktigt att komma ihåg att studielånet i många tillfällen möjliggör en utbildning som i sista ände kommer medföra att du får en lön. Men det finns även andra saker du kan göra som studerande för att få lite mer utrymme i din privatekonomi – få några spartips i en av våra andra artiklar här

Författare :
Emil Kjær
Emil Kjær
General Manager

Emil använder sin expertis för att göra skillnad i finanssektorn. Han är utbildad på Syddansk Universitet och har varit General Manager på Intelligent Banker sedan 2013. Han har i sitt arbete hjälpt över 100 000 svenskar med deras finansiella behov.

Copyright © 2024 Moneezy - All Rights Reserved